Studiemiljø og frafald i videregående uddannelser: Betydningen af undervisning, faglig identifikation og social integration

Forfattere

  • Ane Qvortrup Syddansk Universitet
  • Emil Smith Syddansk Universitet
  • Fie Rasmussen Syddansk Universitet
  • Eva Lykkegaard Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v13i25.97282

Resumé

I årtier har frafald på videregående uddannelser været et centralt forskningsområde. Imidlertid er viden om studiemiljøets - dvs. institutionelle aspekters - betydning for frafald relativt begrænset. Informeret af Tintos institutional-departure-model skelner artiklen mellem faktorer relateret til tre kategorier: det sociale system, det faglige system og undervisning. Disse kategorier specificeres med reference til tidligere internationale og nationale studier. Artiklen foreslår en revideret teoretisk model for forståelse af frafaldsprocesser, der ikke udelukkende ser på studiemiljøet som den traditionelt dikotomiske tænkning mellem det sociale og det faglige system, men som også inkluderer undervisning som en overlappende kategori med både det sociale og det faglige system.

Forfatterbiografier

Ane Qvortrup, Syddansk Universitet

Institut for Kulturvidenskaber
Lektor, ph.d.

Emil Smith, Syddansk Universitet

Videnskabelig assistent

Institut for Kulturvidenskaber

Fie Rasmussen, Syddansk Universitet

Ph.D.-studerende

Institut for Kulturvidenskaber

Eva Lykkegaard, Syddansk Universitet

Adjunkt

Institut for Kulturvidenskaber

Downloads

Publiceret

2018-09-28

Citation/Eksport

Qvortrup, A., Smith, E., Rasmussen, F., & Lykkegaard, E. (2018). Studiemiljø og frafald i videregående uddannelser: Betydningen af undervisning, faglig identifikation og social integration. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 13(25), 151–178. https://doi.org/10.7146/dut.v13i25.97282

Nummer

Sektion

Videnskabelig artikel