Årg. 9 Nr. 17 (2014): Didaktikken – et svar på universitetspædagogiske udfordringer?

Didaktikken – et svar på universitetspædagogiske udfordringer?

DUT17 handler om didaktik som et svar på universitetspædagogiske udfordringer. DUT 17 indeholder en leder og 6 forskningsartikler, der hver især belyser didaktiske udfordringer i forhold til at planlægge undervisning, vælge indhold, skabe progression igennem studiet, rekruttere og vejlede de studerende.

Publiceret: 2014-09-01