Nr. 79 (2019): Data

					Se Nr. 79 (2019): Data

Hvordan identificeres og indhentes data, og hvordan behandles data implicit og eksplicit analytisk?
Og hvad sker der, når data bliver ’big’ ?

Temanummer 79 beskæftiger sig med nye tilgange til og forståelser af videnskabelige data i antropologien og samfundsvidenskaberne i bredere forstand.

I antropologien arbejdes der på forskellige måder med data, og temanummeret vil bringe disse forskellige måder frem i lyset samt diskutere og måske udvide rammerne for, hvad antropologisk viden kan bestå i.

Temaredaktion:
Astrid Oberborbeck Andersen, Barbara Ann Barrett, Maj Heiselberg og My Madsen (ansv.)

Publiceret: 2020-10-05

Hele nummeret

Redaktionen har modtaget

Forfatterliste

Resuméer