STATISTIKKEN I DEN KOLONIALE FELT, ANTROPOLOGIEN I DET KOLONIALE ARKIV

  • Jens Christiansen
Nøgleord: data, kolonialisme og data, statistiske data, britiske imperium, antropologi

Resumé

Refleksionerne i denne position udspringer af feltarbejde foretaget i et arkiv med statistiske data fra de britiske kolonier efter 2. Verdenskrig. Nærmere bestemt var jeg flere gange i det britiske nationalarkiv i Kew i efteråret 2016 og foråret 2017, hvor jeg læste kilder fra og omkring statistikafdelingen i det britiske kolonikontor (Colonial Office) i London, der blev oprettet i 1947.1 Man kan i dette arkivmateriale finde talmateriale om for eksempel migration, befolkningsudvikling og fødevareproduktion, som det britiske imperium brugte til at regere sine kolonier med. Men ud over at afspejle det britiske imperiums begær efter at regere ved brug af statistiske data indeholder selv samme arkiv også kilder, der kan kaste lys over begrænsninger i – og modstanden imod – imperiets forsøg på at skabe data til at regere med.

Publiceret
2020-10-05
Citation/Eksport
Christiansen, J. (2020). STATISTIKKEN I DEN KOLONIALE FELT, ANTROPOLOGIEN I DET KOLONIALE ARKIV. Tidsskriftet Antropologi, (79). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122283
Sektion
Position