„JEG“ OG „VI“

ANTROPOLOGISK ENGAGEMENT I PERSONLIG MEDICIN Professor MSO, tiltrædelsesforelæsning, den 26. februar 2018

  • Mette Nordahl Svendsen
Nøgleord: medicinsk antropologi, genom, data, antropologi, personlig medicin

Resumé

Ingen kan være i tvivl om den aktuelle relevans af personlig medicin i det danske samfund. Diskussionen har omhandlet regeringens forslag til den organisatoriske og etiske ramme for indhentning, opbevaring og brug af genomer i forbindelse med implementeringen af personlig medicin i det danske sundhedssystem. Omtalen af indhentning af genomer som „tyveri“ og italesættelse af projektet som „højrisikabelt“ sætter fingeren på diskussionens centrale problemstilling: at genomer både kan forstås som del af individet og del af velfærdsstaten – som en del af personens „jeg“ og kollektivets „vi“. Antropologi har meget at bidrage med, når det gælder relationen mellem person og kollektiv.

Publiceret
2020-10-05
Citation/Eksport
Svendsen, M. (2020). „JEG“ OG „VI“. Tidsskriftet Antropologi, (79). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122276
Sektion
Forelæsninger og Festtaler