KROPSLIGE FORSTYRRELSER

  • Ane Moltke
Nøgleord: antropologi, etnografi, data, kropslige reaktioner, feltarbejde

Resumé

I denne artikel argumenterer jeg for, at et særligt analytisk fokus på de kropslige reaktioner, feltarbejderen erfarer i felten – følelser, stemninger og kropssansninger – kan skabe adgang til særlige former for data og i kraft heraf indsigt i helhedsorienteret viden om informanternes hverdag.

Publiceret
2020-10-05
Citation/Eksport
Moltke, A. (2020). KROPSLIGE FORSTYRRELSER. Tidsskriftet Antropologi, (79). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122278
Sektion
Artikler