JOSEPH DUMIT OG NYE TENDENSER I ANTROPOLOGIEN

PORTRÆT

  • Astrid Oberborbeck Andersen
Nøgleord: data, antropologi, dataetnografi, digitalisering

Resumé

Det følgende stykke tekst rapporterer fra en række begivenheder, som fandt sted i det danske antropologiske landskab i 2018, og forsøger at portrættere, hvad man kunne kalde dataetnografi i en digital tid

Publiceret
2020-10-05
Citation/Eksport
Andersen, A. (2020). JOSEPH DUMIT OG NYE TENDENSER I ANTROPOLOGIEN. Tidsskriftet Antropologi, (79), 8. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122270
Sektion
Artikler