DATADELING I MEDGANG OG MODGANG

Refleksioner over et kollektivt feltarbejde

  • Line Vestergård
  • Liv Gudmundsen
Nøgleord: antropologi, data, datadeling, feltarbejde, feltstudier

Resumé

Vi argumenterer for, at det kollektive feltarbejde påvirker forståelsen og genereringen af data og herved den etnografiske analyse. Samarbejde medvirker til, at data får et eksplicit udtryk, og giver mulighed for at udarbejde analyser med forskellige perspektiver og en stor mængde data på kort tid. Vi fremhæver vigtigheden af kritisk stillingtagen til, hvordan samspillet mellem data, metode og analyse bliver påvirket af at være to i felten. Artiklen tager afsæt i vores erfaringer fra et fem måneders feltarbejde i slummen i Nairobi, Kenya.

Publiceret
2020-10-05
Citation/Eksport
Vestergård, L., & Gudmundsen, L. (2020). DATADELING I MEDGANG OG MODGANG. Tidsskriftet Antropologi, (79). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122277
Sektion
Artikler