SAMFUNDSVIDENSKABERNE OG DE STORE DATA

Interview med Anders Blok, Rebecca Adler-Nissen og Morten Axel Pedersen

  • My Madsen
  • Katinka Schyberg
Nøgleord: big data, SODAS, antropologi, DATA, Etnografi

Resumé

I dette interview diskuterer tre samfundsvidenskabeligere forskere fra CSS – lektor i sociologi Anders Blok, professor i statskundskab Rebecca Adler-Nissen og professor i antropologi Morten Axel Pedersen – deres erfaringer med og tanker om det at arbejde med Big Data, „computational social science“, heterogene datatyper og tværfagligt samarbejde i forbindelse med projekter på Copenhagen Center for Social Data Science, SODAS

Publiceret
2020-10-05
Citation/Eksport
Madsen, M., & Schyberg, K. (2020). SAMFUNDSVIDENSKABERNE OG DE STORE DATA. Tidsskriftet Antropologi, (79), 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122274
Sektion
Artikler