Call for abstracts: Køn og u/ligestilling i arbejdslivet.

2021-01-18

Call for abstracts TfA 2021-4

Tidsskrift for Arbejdsliv indkalder artikelforslag til temanummer: Køn og u/ligestilling i arbejdslivet.

Siden patriarkatsteoretikerne for et halvt århundrede siden (Haug 1972, Reskin & Hartmann 1986, Walby 1986, Wikander 1988) påviste, at den samfundsmæssige arbejdsdeling ikke meningsfuldt og tilstrækkeligt kan forstås uden at køn medtænkes, har køn og kønnede aspekter af den samfundsmæssige produktion og dermed arbejdslivet og arbejdsmarkedet fået en stadig mere central placering i arbejdslivsforskningen.

I 2017 blev et helt særligt, kønnet ligestillingsproblem i en helt særlig branche sat på den globale dagsorden, da kvindelige filmskuespillere i USA fortalte om sexistisk forskelsbehandling og overgreb i deres arbejdsliv under det sidenhen herostratisk berømte hashtag #metoo. Selvom #metoo-bevægelsen hurtigt vandt enorm genklang og bredte sig til mange andre lande og brancher, fik den ikke særlig stor gennemslagskraft i Danmark. Det ændrede sig som bekendt i 2020, da studievært Sofie Linde med sin tale ved ZULU-awards fik hele landet til at diskutere sexistiske overgreb. Den offentlige debat satte en lang række kvinder i mange forskellige brancher i gang med at indsamle og offentliggøre vidnesbyrd om sexisme og sexistiske overgreb i deres arbejdsliv.

Men selvom både den første #metoo-bølge i Hollywood og Sofie Lindes tale direkte adresserede kønsbaseret ulige løn, er det hidtil ikke det, der har været omdrejningspunktet for den omfattende #metoo-debat. Og selvom det vedvarende er blevet slået fast, at sexisme og sexistiske overgreb handler om magt og ulige strukturelle betingelser mellem mænd og kvinder i arbejdslivet, har debatten indtil videre ignoreret de fleste kønnede uligheder i arbejdslivet. Og håndteringen af #metoo-problemer ser indtil videre ud til at begrænse sig til forskellige former for undersøgelser og håndtering af enkeltsager.

Med dette temanummer af Tidsskrift for Arbejdsliv inviterer vi derfor artikler, der belyser køn og u/ligestilling i arbejdslivet i bredest mulig forstand. Det handler således ikke kun – men naturligvis gerne – om artikler, der belyser sexistiske overgreb i arbejdslivet. Temanummeret rammesætter alle former for uligestilling, kønnet ulighed og strukturel forskelsbehandling baseret på køn på alle niveauer af arbejdsmarkedet og i alle arbejdslivets aspekter. Artikler kan fx omhandle:

  • Det kønsopdelte arbejdsmarked
  • Kønsbaseret ulige løn
  • Årsager og effekter af ulige fordeling af barselsorlov
  • Køn og karriere
  • Familie/arbejdslivs-balance i et kønsperspektiv
  • Forskelsbehandling af transpersoner i arbejdslivssammenhænge
  • Kønnede betydninger af arbejdspladskultur
  • Sexistiske overgreb

Temaredaktionen opfordrer til indsendelse af såvel teoretisk som empirisk orienterede artikler, der præsenterer ny viden og indsigt i en meget gammel arbejdslivsproblemstilling.

Interesserede bedes indsende abstracts på max. en side til temaredaktionen.
Forslag til anmeldelser, kronikker og debatartikler er også meget velkomne. 

Deadline for abstracts: 1. marts 2021.

Deadline for artikler: 15. juni 2021.

Med venlig hilsen temaredaktionen: Jo Krøjer (jokr@ruc.dk), Morten Kyed (mkyed@socsci.aau.dk), Mette Lykke Nielsen (mln@hum.aau.dk)

 

Haug, F. (1972): Kritik der Rollentheorie und ihrer Anwendung in der bürgerlichen deutschen Soziologie, Frankfurt, Fischer
Reskin, B. og Hartmann, H. (1986): Womens Work, Mens Work. Sex segregation on the Job, Washington DC, The National Academies Press
Walby, Sylvia (1986). Patriarchy at work: Patriarchal and capitalist relations in employment, Minneapolis: University of Minnesota Press
Wikander, Ulla (1988): Kvinnor och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980, Arkiv Förlag