https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/issue/feed Tidsskrift for Arbejdsliv 2018-11-25T12:54:56+01:00 Annette Kamp, lektor, ph.d., forskingsleder kamp@ruc.dk Open Journal Systems <p>Tidsskrift for Arbejdsliv er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked.</p> https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110786 Digitale teknologier i arbejdslivet 2018-11-14T09:50:49+01:00 Sidsel Lond Grosen sgrosen@ruc.dk Jo Krøjer jokr@ruc.dk Agnete Meldgaard Hansen agmeha@ruc.dk <p>-</p> 2018-11-08T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110811 Fra skøn til algoritme 2018-11-25T12:52:20+01:00 Lise Justesen rekn@ruc.dk Ursula Plesner rekn@ruc.dk <p>Den danske offentlige sektor præges af en ambitiøs digitaliseringsdagsorden, som blandt andet indebærer automatisering af stadigt flere arbejdsprocesser. Indførslen af ’digitaliseringsklar lovgivning’ betyder, at lovgivning skal designes, således at det samtænkes, hvordan administrative processer kan automatiseres, hvordan professionelle skøn kan reduceres, og hvordan dette spiller sammen med tekniske løsninger.&nbsp; Problematiseringen af den administrative sagsbehandler og ikke mindst hendes professionelle skøn ændrer organiseringen af arbejdet på væsentlige punkter i den offentlige sektor – rutinearbejde skal varetages af robotter på ’hovedvejen’, og kun det komplekse arbejde skal varetages af mennesker på ’sidevejene’. Bag dette ligger en effektiviseringstankegang og en ambition om ensartethed og øget retssikkerhed, som kun sjældent tematiserer det kompensationsarbejde, som offentlige ansatte må udføre, når robotter erstatter professionelt skøn.</p> 2018-11-09T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110812 Velfærdsteknologi mellem ansvar og distance 2018-11-25T12:53:13+01:00 Annette Kamp rekn@ruc.dk Agnete Meldgaard Hansen rekn@ruc.dk Sidsel Lond Grosen rekn@ruc.dk <p>Velfærdsteknologier er i de sidste 10 år blevet et centralt element i digitaliseringen af den offentlige sektor. Velfærdsteknologier virker helt ude hos borgerne og er med til at skabe nye roller og relationer for borgere og professionelle. Denne udvikling er med til at forandre arbejdet i ældreplejen, hvor forskellige velfærdsteknologier – som hér virtuel hjemmepleje, sensorgulve og skylle/tørretoiletter – understøtter de professionelles tilbagetrækning fra borgerens private sfære, samtidig med at de skal muliggøre professionel ansvarstagen på højt niveau. Det medfører dilemmaer og paradokser i udøvelsen af professionelt ansvar på afstand samt nye risici og usikkerheder som de professionelle må håndtere.</p> 2018-11-09T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110813 Digitale regionale sundhedssystemer udfordrer interprofessionelle samarbejdspraksisser 2018-11-25T12:54:18+01:00 Vibeke Andersen rekn@ruc.dk Anette Lykke Hindhede rekn@ruc.dk <p>Sundhedssektoren i Danmark er udfordret på mange områder. Omfattende digitaliseringsbestræbelser, som store regionale digitale sundhedssystemer, ses især fra politisk hold som et centralt middel til at løse nogle af disse udfordringer. Samtidig peges der på koncepter til at styrke samarbejdet mellem de enkelte professioner. I denne artikel undersøger vi empirisk, ud fra en praksisteoretisk tilgang, hvordan et digitalt regionalt sundhedssystem udfordrer professionerne og ændrer de eksisterende arbejdspraksisser, som har fokus på faglighed, engagement og mening og dermed udfordrer de initiativer til interprofessionelt samarbejde, som er iværksat i forbindelse med samarbejdskonceptet IPLS.</p> 2018-11-09T12:10:56+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110814 Ny teknologi 2018-11-25T12:54:56+01:00 Bent Greve rekn@ruc.dk <p>Ny teknologi har i lang tid påvirket arbejdsmarkedernes udvikling i mange lande, og teknologisk arbejdsløshed som begreb har været anvendt i en del år. Artiklen diskuterer og analyserer, hvordan de mulige forandringer i teknologi vil påvirke arbejdsmarkedet især i relation til antallet af og typer af job, og herunder om det øger risikoen for højere ledighed eller ej, og om særlige grupper er udsatte. Artiklen sammenfatter viden om teknologisk udvikling med skøn over udviklingen i antallet af jobs og forandringer i jobfunktioner. Konklusionen er, at der vil komme markante ændringer i mange jobs, som følge af, at mange funktioner kan automatiseres, hvorimod det er vanskeligere præcist at vurderet omfanget for antallet af jobs, der destrueres og jobs, der skabes.</p> 2018-11-09T12:15:08+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110815 Hvad er egentlig problemet ved digitale arbejdsplatforme? 2018-11-14T09:50:47+01:00 Søren Salling Weber rekn@ruc.dk <p>-</p> 2018-11-09T12:19:33+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110817 Susskind, R. & Susskind, D. (2015). The future of professions. How technology will transform the work of human experts 2018-11-14T09:50:48+01:00 Annette Kamp rekn@ruc.dk 2018-11-09T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110820 Olga Ravn: De ansatte 2018-11-14T09:50:48+01:00 Eskil Halberg rekn@ruc.dk 2018-11-09T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement##