• Call for papers: Etik i arbejdslivet

  2018-08-30

  Med temanummeret om etik i arbejdslivet ønsker redaktionen at præsentere et indblik i, hvordan etik på forskellige måder er involveret i menneskers arbejdsliv. Etik handler om sædvaner, normer og regler for det gode liv – og altså også for det gode arbejdsliv. Når vi for eksempel taler om at skabe bedre arbejdsmiljø eller bedre arbejdsliv, er ’det gode’ og ’det bedre’ funderet i etiske grundantagelser.

  Temaredaktionen inviterer bidrag, der belyser, hvordan etik kan begrebsliggøres og forstås i en arbejdslivskontekst. Vi inviterer også bidrag, der gennem empiriske analyser sætter fokus på, hvordan de konkrete arbejdsliv udfolder forskellige etiske perspektiver og levendegør etiske dilemmaer og paradokser. Og endelig bidrag, der viser mangfoldigheden i de etikker, der findes, skabes og undertiden støder sammen i organisationer, fagligheder og professionelle relationer.

  Læs mere om Call for papers: Etik i arbejdslivet
 • Call for papers: Et offentligt arbejdsmarked under pres

  2018-08-30

  Call for papers til Tidsskrift for Arbejdsliv 2019/2.

  Dette temanummer inviterer derfor bidrag, der behandler og analysere udviklingen i arbejdsforholdene på det offentlige arbejdsmarked med udgangspunkt i den seneste udvikling.  Temanummeret inviterer derfor bidrag, der ser på flere forhold ved det offentlige arbejdsmarkedet herunder:

  • Er den særlige mening og motivation, der knytter sig til arbejdet i den offentlige sektor truet?
  • Hvordan ses og opleves konsekvenserne af de nyere styringstiltag for arbejdet i den offentlige sektor, og hvordan bliver forskellige styringsrationaler omfortolket og omformuleret lokalt?
  • Hvordan påvirker udgiftspolitikken og effektiviseringsdagsordenen samarbejdet i aftalemodellen og de lokale SU/MED systemer?
  • Er atypiske og løst ansættelser fremtidens offentlige arbejdsmarked, og hvad betyder det for arbejdsvilkårene og leveringen af offentlige services?
  • Hvordan balanceres forholdet mellem målinger, styringsparadigmer og tillid?
  • Hvad skyldes den høje grad af stress i den offentlige sektor, og hvad kan gøres for at vende udviklingen?
  • Hvordan har OK18 påvirket samarbejdet på tværs af organisationer og faggrupper?
  Læs mere om Call for papers: Et offentligt arbejdsmarked under pres
 • Call for papers: Den forsvundne social- og arbejdsmarkedspolitik

  2018-08-28

  Tidsskrift for Arbejdsliv vil med et kommende temanummer rette blikket mere specifikt mod den forsvundne social- og arbejdsmarkedspolitik, og vi ønsker derfor bidrag, der kan kvalificere vores forståelse af denne udvikling.

  Bidragene kan beskæftige sig med et eller begge politikfelter og vi ser gerne bidrag af både empirisk og teoretisk karakter. Bidragene kan eksempelvis omhandle teoretiseringer eller forklaringer på udviklingen set i et længere tidsperspektiv. Det kan også være empiriske bidrag, der beskæftiger sig med, hvad udviklingen betyder for målgrupperne eller for medarbejdere i beskæftigelsessystemerne og forvaltningerne, der arbejder indenfor social- og arbejdsmarkedsområdet.

  Interesserede bedes indsende abstracts på max en side til temaredaktionen. Forslag til anmeldelser, kronikker og debatartikler er også velkomne.

  Læs mere om Call for papers: Den forsvundne social- og arbejdsmarkedspolitik