Tidsskrift for Arbejdsliv https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv <p>Tidsskrift for Arbejdsliv er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked.</p> Center for Studier i Arbejdsliv da-DK Tidsskrift for Arbejdsliv 1399-1442 <p><span>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</span></p><ul><li>Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket ét år efter publiceringen er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.<br /><br /></li><li>Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.<br /><br /></li><li>Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ul> Digitale teknologier i arbejdslivet https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110786 <p>-</p> Sidsel Lond Grosen Jo Krøjer Agnete Meldgaard Hansen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-11-08 2018-11-08 20 3 5 8 10.7146/tfa.v20i3.110786 Fra skøn til algoritme https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110811 <p>Den danske offentlige sektor præges af en ambitiøs digitaliseringsdagsorden, som blandt andet indebærer automatisering af stadigt flere arbejdsprocesser. Indførslen af ’digitaliseringsklar lovgivning’ betyder, at lovgivning skal designes, således at det samtænkes, hvordan administrative processer kan automatiseres, hvordan professionelle skøn kan reduceres, og hvordan dette spiller sammen med tekniske løsninger.&nbsp; Problematiseringen af den administrative sagsbehandler og ikke mindst hendes professionelle skøn ændrer organiseringen af arbejdet på væsentlige punkter i den offentlige sektor – rutinearbejde skal varetages af robotter på ’hovedvejen’, og kun det komplekse arbejde skal varetages af mennesker på ’sidevejene’. Bag dette ligger en effektiviseringstankegang og en ambition om ensartethed og øget retssikkerhed, som kun sjældent tematiserer det kompensationsarbejde, som offentlige ansatte må udføre, når robotter erstatter professionelt skøn.</p> Lise Justesen Ursula Plesner ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-11-09 2018-11-09 20 3 9 23 10.7146/tfa.v20i3.110811 Velfærdsteknologi mellem ansvar og distance https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110812 <p>Velfærdsteknologier er i de sidste 10 år blevet et centralt element i digitaliseringen af den offentlige sektor. Velfærdsteknologier virker helt ude hos borgerne og er med til at skabe nye roller og relationer for borgere og professionelle. Denne udvikling er med til at forandre arbejdet i ældreplejen, hvor forskellige velfærdsteknologier – som hér virtuel hjemmepleje, sensorgulve og skylle/tørretoiletter – understøtter de professionelles tilbagetrækning fra borgerens private sfære, samtidig med at de skal muliggøre professionel ansvarstagen på højt niveau. Det medfører dilemmaer og paradokser i udøvelsen af professionelt ansvar på afstand samt nye risici og usikkerheder som de professionelle må håndtere.</p> Annette Kamp Agnete Meldgaard Hansen Sidsel Lond Grosen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-11-09 2018-11-09 20 3 24 40 10.7146/tfa.v20i3.110812 Digitale regionale sundhedssystemer udfordrer interprofessionelle samarbejdspraksisser https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110813 <p>Sundhedssektoren i Danmark er udfordret på mange områder. Omfattende digitaliseringsbestræbelser, som store regionale digitale sundhedssystemer, ses især fra politisk hold som et centralt middel til at løse nogle af disse udfordringer. Samtidig peges der på koncepter til at styrke samarbejdet mellem de enkelte professioner. I denne artikel undersøger vi empirisk, ud fra en praksisteoretisk tilgang, hvordan et digitalt regionalt sundhedssystem udfordrer professionerne og ændrer de eksisterende arbejdspraksisser, som har fokus på faglighed, engagement og mening og dermed udfordrer de initiativer til interprofessionelt samarbejde, som er iværksat i forbindelse med samarbejdskonceptet IPLS.</p> Vibeke Andersen Anette Lykke Hindhede ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-11-09 2018-11-09 20 3 41 56 10.7146/tfa.v20i3.110813 Ny teknologi https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110814 <p>Ny teknologi har i lang tid påvirket arbejdsmarkedernes udvikling i mange lande, og teknologisk arbejdsløshed som begreb har været anvendt i en del år. Artiklen diskuterer og analyserer, hvordan de mulige forandringer i teknologi vil påvirke arbejdsmarkedet især i relation til antallet af og typer af job, og herunder om det øger risikoen for højere ledighed eller ej, og om særlige grupper er udsatte. Artiklen sammenfatter viden om teknologisk udvikling med skøn over udviklingen i antallet af jobs og forandringer i jobfunktioner. Konklusionen er, at der vil komme markante ændringer i mange jobs, som følge af, at mange funktioner kan automatiseres, hvorimod det er vanskeligere præcist at vurderet omfanget for antallet af jobs, der destrueres og jobs, der skabes.</p> Bent Greve ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-11-09 2018-11-09 20 3 57 71 10.7146/tfa.v20i3.110814 Hvad er egentlig problemet ved digitale arbejdsplatforme? https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110815 <p>-</p> Søren Salling Weber ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-11-09 2018-11-09 20 3 72 81 10.7146/tfa.v20i3.110815 Susskind, R. & Susskind, D. (2015). The future of professions. How technology will transform the work of human experts https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110817 Annette Kamp ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-11-09 2018-11-09 20 3 82 85 10.7146/tfa.v20i3.110817 Olga Ravn: De ansatte https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/110820 Eskil Halberg ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2018-11-09 2018-11-09 20 3 85 86 10.7146/tfa.v20i3.110820