Redaktionsgruppe

Annette Kamp (ansv. red)
Center for Arbejdslivsforskning
Institut for Mennesker og Teknologi
Roskilde Universitet
e-mail: kamp@ruc.dk
https://forskning.ruc.dk/da/persons/kamp

Agnete Meldgaard Hansen
Center for Arbejdslivsforskning
Institut for Mennesker og Teknologi
Roskilde Universitet
email: agmeha@ruc.dk
https://forskning.ruc.dk/da/persons/agmeha

Jakob Krause-Jensen
DPU
Aarhus Universitet
e-mail: jakj@edu.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/jakob-krausejensen(938a1e67-742a-4bb4-94b1-4d98fe8e19f9).html

Jo Krøjer
Institut for Mennsker og Teknologi
Roskilde Universitet
e-mail: jokr@ruc.dk
https://forskning.ruc.dk/da/persons/jokr

Mette Lykke Nielsen
Center for Ungdomsforskning
Aalborg Universitet København
e-mail: mln@hum.aau.dk
https://www.cefu.dk/emner/om-cefu/forskere/mette-lykke-nielsen.aspx

Mette Mogensen
Institut for Organisation
Copenhagen Business School
e-mail: mmo.ioa@cbs.dk
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-organization/staff/mmoioa

Nana Vaaben
København Professionshøjskole
e-mail: nava@kp.dk
https://www.kp.dk/medarbejdere/nava/

Rasmus Juul Møberg
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Aalborg Universitet
e-mail: rjm@socsci.aau.dk
https://vbn.aau.dk/da/persons/110180

Rikke Thomsen
Selvstændig konsulent/Aalborg Universitet
e-mail: thomsenrikke@hotmail.com

Signe Pihl-Thingvad
Syddansk Universitet
e-mail: ssp@sam.sdu.dk
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/ssp

Sisse Grøn
Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø og Syddansk Universitet
e-mail:  smg@nfa.dk; sisgr@health.sdu.dk
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/sisgr

Stine Rasmussen
Institu for Politik og Samfund, CARMA
Aalborg Universitet
e-mail: sra@dps.aau.dk
http://personprofil.aau.dk/114256

 


Sekretær Ingrid Bjerregaard Lauritsen 

Email: ingridbl@mail.dk