Motivationsorienteringer i tyskundervisningen. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse på tværs af uddannelsesniveauer

Forfattere

  • Petra Daryai-Hansen
  • Anne-Marie Fischer-Rasmussen
  • Katalin Fenyvesi
  • Mirjam Gebauer
  • Katja Gorbahn
  • Camilla Franziska Hansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/spr.v28i74.133031

Referencer

Daryai-Hansen, P., Fischer-Rasmussen, A-M., Fenyvesi, K., Gebauer, M., Gorbahn, K., Hansen, C., Hermann, M., Lauta, K., Rannestad, A.K.S., Schepers, C. & Vinther, P. (2020). Tyskelevers og tyskstuderendes kognition – opsummering af undersøgelsens centrale resultater. Et projekt støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog. København: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet. Lokaliseret d. 22. september 2021 på static-curis.ku.dk/portal/files/241313558/Opsummering_Tyskelevers_og_studerendes_kognition.pdf.

Djigunović, J.M. & Nikolov, M. (2019). Motivation of young learners of foreign languages. I: Lamb, M. m.fl. (red.), The Palgrave handbook of motivation for language learning (s. 515-533). Cham: Palgrave Macmillan.

Dörnyei, Z. (2009). The L2 motivational self system. I: Dörnyei, Z. & Ushioda, E. (red.), Motivation, language identity and the L2 self (s. 9-42). Bristol: Multilingual Matters.

Dörnyei, Z. (2010). Questionnaires in second language research: Construction, administration, and processing (2. udg.). London: Routledge.

Dörnyei, Z. & Ushioda, E. (2013). Teaching and researching: Motivation. New York: Routledge.

Fenyvesi, K. (2020). English learning motivation of young learners in Danish primary schools. Language Teaching Research, 24 (5), 690-713.

Fenyvesi, K. (2021). Emic perspectives on young Danish learners’ foreign language classroom anxiety. Language Teaching Research. doi.org/10.1177/13621688211001200.

Pless, M., Katznelson, N., Hjort-Madsen, P. & Nielsen, A.M.W. (2015). Unges motivation i udskolingen: Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Downloads

Publiceret

2022-07-06

Citation/Eksport

Daryai-Hansen, P., Fischer-Rasmussen, A.-M., Fenyvesi, K., Gebauer, M., Gorbahn, K., & Hansen, C. F. (2022). Motivationsorienteringer i tyskundervisningen. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse på tværs af uddannelsesniveauer. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 28(74). https://doi.org/10.7146/spr.v28i74.133031

Nummer

Sektion

Artikler