Akademisk literacy i engelsk i et brobygningsperspektiv

Forfattere

  • Joyce Kling
  • Sanne Larsen
  • Dorte Albrechtsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132177

Referencer

Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Børne- og Undervisningsministeriet (2017). Læreplan Engelsk stx A. København: Børne- og Undervisningsministeriet. Lokaliseret d. 1. marts 2021 på uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/stx/engelsk-a-stx-august-2017.pdf.

Fagstudieordning bacheloruddannelsen i engelsk (2019). København: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Lokaliseret d. 6. januar 2021 på hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/engelsk/engelsk_ba/.

Grabe, K. (2009). Reading in a second language: Moving from theory to practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Hirvela, A. (2016). Connecting reading and writing in second language writing instruction (2. udg.). Ann Arbor: University of Michigan Press.

Lindschouw, J. m.fl. (2021). Akademisk literacy i engelsk, fransk, spansk og tysk – et brobygningsperspektiv. Sprogforum, 73, 23-34.

Downloads

Publiceret

2021-12-01

Citation/Eksport

Kling, J., Larsen, S., & Albrechtsen, D. (2021). Akademisk literacy i engelsk i et brobygningsperspektiv. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 27(73). https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132177

Nummer

Sektion

Artikler