Årg. 43 Nr. 1 (2022): Eksistenstænkning

					Se Årg. 43 Nr. 1 (2022): Eksistenstænkning

Som psykologer beskæftiger vi os med menneskers levede liv.
Med hvordan mennesker finder sig til rette i tilværelsen. Vi
forsker i det, vi vurderer det, og vi hjælper vores medmennesker
med deres livsudfoldelse og med at finde en bæredygtig orientering
i deres liv. Vi hjælper dem med deres eksistens!
Det gør vi, hvad enten vi fokuserer på neuropsykologiske
eksekutivfunktioner, på kognitiv omstrukturering og narrativ
reframing, på behandling af udviklingstraumer, laver pædagogisk
psykologiske vurderinger eller hjælper patienter med
somatiske lidelser. Et eksistensperspektiv er således relevant i
psykologers arbejde, alene fordi vi arbejder med mennesker og
deres liv. En psykisk lidelse er fx ikke kun en tilsyneladende
afgrænset diagnose. Det er først og fremmest en livstilstand,
den eksisterende er nødt til at forholde sig til. Alene af den
grund, at de har fået livet som opgave.

Publiceret: 2022-10-18