Eksistens grundstemninger

Det værendes resonans i menneskesindet. Skitse til en naturel eksistenspsykologi

Forfattere

  • Henrik Høgh-Olesen

DOI:

https://doi.org/10.7146/pl.v43i1.133890

Nøgleord:

angst, arousal, eksistensstemning, emotion, kerneaffekt, neofili, ontologi, OSN, uro, væren

Resumé

Det emotionelle registers psykologiske konstituenter specificeres,
og en særlig undersøgelse vies de længerevarende eksistentielle
grundstemninger, eller ”stemtheder”, som vi som
mennesker kan opleve. Den klassiske eksistenstænknings (Kierkegaard,
Heidegger, Sartre) bud på disse stemninger gennemgås
og udfordres. Stemninger som tomhed, meningsløshed,
angsten for intet eller for friheden har ikke altid været en dominerende
del af den menneskelige væren, og det er de heller
ikke i dag, argumenteres det. Disse stemninger er først og fremmest
urbane, modernitetsstemninger; men størstedelen af jordens
mennesker kender ikke til autonomi, frihed og relativitet.
Naturen, den ydre såvel som den indre, har været underbelyst
inden for klassisk og moderne eksistenstænkning. Denne mangel
tager herværende artikel sigte på at udbedre gennem en
empirisk forankret skitse til en naturel eksistenspsykologi, der
med afsæt i moderne neurovidenskab, evolutionspsykologi,
komparativ psykologi og fænomenologi byder ind på eksistensens
grundstemninger og menneskets artsspecifikke værensresonanser.

Publiceret

2022-08-15

Citation/Eksport

Høgh-Olesen, H. (2022). Eksistens grundstemninger: Det værendes resonans i menneskesindet. Skitse til en naturel eksistenspsykologi. Psyke & Logos, 43(1), 127–148. https://doi.org/10.7146/pl.v43i1.133890