Nr. 2 (2017): Design- og Modeteori

Kære læser!

Velkommen til det andet nummer af Prototyper – Studier i Design. Tidsskriftet formidler opgaver og andre skriftlige formater fra studerende på designuddannelserne på SDU Kolding.

Artiklerne i dette nummer er skrevet som opgaver i tilknytning til undervisningen i Designteori og Modeteori, som begge udbydes på 4. semester BA. De 13 artikler fra Designteori er både fra 2017 og nogle år tilbage – som undervisningsdisciplin har Designteori været med siden starten af designuddannelserne i Kolding. Modeteori er derimod en helt ny disciplin, og de to artikler er fra den første runde af opgaver fra 2017.

Artiklerne byder på ny viden og nye veje ind i design- og modefeltet og er organiseret efter tematikker som ”Nybrud i designkulturen”, ”Modens nye veje”, ”Designbrands”, ”Identitet og design” og ”Designkulturelle biografier”.

God fornøjelse!

På vegne af redaktionen,

Mads Nygaard Folkmann

Publiceret: 2017-11-28