Arkiver

 • Introduktionsnummer
  Nr. 1 (2016)

  Kære læser!

  Velkommen til dette første introduktionsnummer af tidsskriftet Prototyper – Studier i Design. Tidsskriftet formidler opgaver og andre skriftlige formater fra studerende på designuddannelserne på SDU i Kolding.

  Artiklerne i tidsskriftet er i første omgang tænkt til at være til inspiration for andre studerende på uddannelserne, og vi har derfor valgt at formidle dem i en form relativt tæt på det oprindelige opgaveformat. Introduktionsnummeret indeholder en kort sektion med artikler, der er skrevet som opgaver i tilknytning til undervisningsdisciplinen Skandinavisk designs historie på BA Designkultur og BA Designkultur og økonomi, samt dertil en sektion med designkritiske tekster fra undervisningen i Designkritik og formidling på KA Designstudier. De sidstnævnte tekster er af en type, der ellers ikke vil kunne finde en publikationskanal i Danmark; der har i lang tid ikke været et tidsskrift som Kritisk Revy (1926-28), der engagerer sig bredt i en diskussion om formgivning og samfund.

  Vi mener derfor også, at teksterne kan leve deres liv uden for SDU Koldings trekantede mure og nå læsere i den voksende offentlighed med interesse for design. Prototyper kan på denne måde ses med en ambition om at formidle en akademisk beskæftigelse med design til et større publikum – design er i dag så vigtigt en fænomen kulturelt, socialt og politisk, at det påkalder sig grundige analyser af historiske, analytisk og teoretisk art.

  Tidsskriftet er i sin opstart støttet af udviklingsmidler fra projektet De Studerende i Centrum, SDU.

  Velkommen til – og god fornøjelse!

  På vegne af redaktionen,

  Mads Nygaard Folkmann


 • Design- og Modeteori
  Nr. 2 (2017)

  Kære læser!

  Velkommen til det andet nummer af Prototyper – Studier i Design. Tidsskriftet formidler opgaver og andre skriftlige formater fra studerende på designuddannelserne på SDU Kolding.

  Artiklerne i dette nummer er skrevet som opgaver i tilknytning til undervisningen i Designteori og Modeteori, som begge udbydes på 4. semester BA. De 13 artikler fra Designteori er både fra 2017 og nogle år tilbage – som undervisningsdisciplin har Designteori været med siden starten af designuddannelserne i Kolding. Modeteori er derimod en helt ny disciplin, og de to artikler er fra den første runde af opgaver fra 2017.

  Artiklerne byder på ny viden og nye veje ind i design- og modefeltet og er organiseret efter tematikker som ”Nybrud i designkulturen”, ”Modens nye veje”, ”Designbrands”, ”Identitet og design” og ”Designkulturelle biografier”.

  God fornøjelse!

  På vegne af redaktionen,

  Mads Nygaard Folkmann

 • Designstudier in action!
  Nr. 3 (2018)

  Kære læser!

  Det tredje nummer af tidsskriftet Prototyper – Studier i Design rummer artikler, som er skrevet som opgaver i tilknytning til undervisningen på 1. semester på kandidatuddannelsen i Designstudier.

  Artiklerne i sektionen ”Designkulturelle nybrud” er skrevet i tilknytning til undervisningen i Design- og medieringsanalyse, og disciplinen Designhistoriografi har givet næring til artiklerne i sektionerne ”Kvinder i design” og ”Perspektiver på designhistorien”. Designhistoriografi handler om at forholde sig kritisk til måder at bedrive designhistorie på, hvilket kan ses afspejlet i artiklernes revurderinger af dansk designhistorieskrivning.

  Vi er stolte af at kunne publicere en række artikler, som med nye emner, analyser og perspektiver på design i høj grad viser, hvorfor netop design er så vigtigt at behandle som en del af den moderne kultur.

  God fornøjelse!

  På vegne af redaktionen,  

  Mads Nygaard Folkmann