Nr. 1 (2016): Introduktionsnummer

Kære læser!

Velkommen til dette første introduktionsnummer af tidsskriftet Prototyper – Studier i Design. Tidsskriftet formidler opgaver og andre skriftlige formater fra studerende på designuddannelserne på SDU i Kolding.

Artiklerne i tidsskriftet er i første omgang tænkt til at være til inspiration for andre studerende på uddannelserne, og vi har derfor valgt at formidle dem i en form relativt tæt på det oprindelige opgaveformat. Introduktionsnummeret indeholder en kort sektion med artikler, der er skrevet som opgaver i tilknytning til undervisningsdisciplinen Skandinavisk designs historie på BA Designkultur og BA Designkultur og økonomi, samt dertil en sektion med designkritiske tekster fra undervisningen i Designkritik og formidling på KA Designstudier. De sidstnævnte tekster er af en type, der ellers ikke vil kunne finde en publikationskanal i Danmark; der har i lang tid ikke været et tidsskrift som Kritisk Revy (1926-28), der engagerer sig bredt i en diskussion om formgivning og samfund.

Vi mener derfor også, at teksterne kan leve deres liv uden for SDU Koldings trekantede mure og nå læsere i den voksende offentlighed med interesse for design. Prototyper kan på denne måde ses med en ambition om at formidle en akademisk beskæftigelse med design til et større publikum – design er i dag så vigtigt en fænomen kulturelt, socialt og politisk, at det påkalder sig grundige analyser af historiske, analytisk og teoretisk art.

Tidsskriftet er i sin opstart støttet af udviklingsmidler fra projektet De Studerende i Centrum, SDU.

Velkommen til – og god fornøjelse!

På vegne af redaktionen,

Mads Nygaard Folkmann


Publiceret: 2016-11-29