Demokrati og modernisme - om demokratiske traditioner i formgivning

Forfattere

  • Lisa Maria Rivera Kjær Syddansk Universitet, Kolding

Resumé

Hvad er demokratisk design? Begrebet har ikke et entydigt svar. Demokratisk design i Skandinavien kan formodes at have mange forskellige konnotationer, her kan bl.a. nævnes frihed for subjektet til indretning med og personalisering af artefaktet, afsenderens ærlighed og gennemskuelighed omkring materiale og konstruktion, socialt ansvar ved inkludering af de mange og opfyldelse af brugerens behov samt økonomisk og fysisk tilgængelighed af artefaktet. Det er interessant at overveje, om noget har demokratisk værdi, da det kan formodes, at både afsender og modtager tillægger artefaktet en værdi, som kan differentiere objektet fra andre objekter. Det kan også tænkes, at formgiveren med demokratisk design kan fremme og udvikle samfundet. Det er også muligt, at et artefakt får en stemme i diskursen og får indflydelse på nye former. Mit formål med opgaven er at skitsere udvalgte formgivningstraditioner under modernismen med henblik på at analysere, om disse kan relateres til design med demokratiske kvaliteter.

Downloads

Publiceret

2016-11-29

Citation/Eksport

Kjær, L. M. R. (2016). Demokrati og modernisme - om demokratiske traditioner i formgivning. Prototyper – Studier I Design, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/prototyper/article/view/26591

Nummer

Sektion

Artikler