Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Opgaven er ikke tidligere blevet publiceret andetsteds, og det er heller ikke sendt til et andet medie med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

Retningslinjer for forfattere

Guide til formatering af opgaver til brug i Prototyper

Alle tekster skal indleveres i bearbejdet form i Word (.docx)-format. Det vil sige, at du skal bearbejde din opgave, så den lettest muligt kan viderebearbejdes af os. Se evt. en publiceret tekst for at se, hvordan de kommer til at se ud - og jo tættere du afleverer på formatet, jo lettere går processen.

Det vil overordnet sige:

 • Opgaven skal være korrekturlæst en ekstra gang.

 • Kildehenvisninger skal ændres, så de er så tæt som muligt på APA-formatet standarder (se vores egen vejledning (medsendt på mail), eller se her eller her).

 • Opmarker opgaven med Words indbyggede overskriftsniveauer

 • Tjek at billederne i opgaven er af en rimelig kvalitet.
   

Tjekliste

Inden du afleverer din opgave endeligt til os til udgivelse, beder vi dig om at gennemgå nedenstående tjekliste.

 • Korrektur – sørg for at læse tegnsætningskorrektur på din opgave en gang til. Der er garanteret fejl, du ikke fik rettet da du afleverede opgaven?

 • Kildehenvisninger skal anvende APA-formatet. De skal være "inline" i teksten, dvs. dette format: (Forfatter-efternavn, årstal: sidetal). Flere forfattere angives (Forfatter & Forfatter, årstal: sidetal). Fx (Jensen, 2005: 14). Er dine ikke allerede dette, skal du omformatere dem.

 • Litteraturlisten: Sørg for at din litteraturliste er én sammenhængende, alfabetiseret liste, der rummer samtlige kildetyper. Du skal altså ikke fx skelne mellem Litteratur og webkilder. Listen helst skal følge dette format:

  • Bøger: Forfatter-efternavn, fornavn (årstal). Titel, Udgiver: forlag

  • Tidsskriftartikler, mm: Forfatter-efternavn, fornavn (årstal). "Artiklens titel", Tidsskriftets titel, Årgang, Bind, pp.xx-xy  [angiv evt. kildetype, fx avisartikel]

  • Websites, blogindlæg og andre online-kilder: Forfatter-efternavn, fornavn (årstal). "Titel", websitets titel, URL=http://xyz.dk, senest aflæst: xx.yy.zz

 • Fodnoter bruger vi ikke. Lav dem i stedet til slutnoter (Word har en konverteringsfunktion) og placer dem under overskriften "noter", eller forsøg at integrere indholdet af dem i brødteksten. Husk, at alle kildehenvisninger skal være i brødteksten i formen (Forfatter, årstal: sidetal).

 • Tabeler, modeller og billeder: sørg for at de er nummereret figur 1, figur 2, osv. Der må gerne være en billedtekst og ©-information, også hvis du selv har taget billedet.

 • Billeder: Billeder vedlægges altid ved siden af dokumentet, med en ledsagende billedliste. Billeder indsat i teksten er vejledende, og skal helst indsættes, så teksten ikke flyder omkring dem. Højreklik på billedet, klik formater billede > Avanceret > In line with text, og brug derefter Words centreringsknap til at midterstille billedet.

 • Copyright: Prototyper er en offentlig udgivelse, men vi håndterer copyright på samme måde som i opgaver, hvor man ikke behøver søge copyright. Dvs. som udgangspunkt behøver du ikek søge om tillaldelse. Du kan evt. overveje, om rettighedshaveren vil føle sig krænket ved din brug at billederne, så der skal søges om tilladelse. For tvivlsspørgsmål kontakt redaktionen.

 • Typografi:

  • Indryk lavet med mellemrumstasten er uhensigtsmæssigt. Anvend i stedet Words standardtypografi-værktøj til at definere automatiske indryk på første linje i brødtekst, eller indryk (med tabulator-tasten) på første linje eller man kan adskille afsnit med mellemrum mellem afsnittene. Aldrig begge dele.

  • Mellemrum mellem afsnit: Undgå mellemrum mellem afsnit, lavet ved at trykke ENTER-tasten nede en ekstra gang. Det er typisk gjort for at lave en pæn opsætning i Word, men når vi skal have det ind i systemet, bliver det bare til overflødig luft. Undgå det helt.

  • Skrifttyper: En god tommelfingerregel er, at teksten skal kunne forstås og læses uden at der er valgt en bestemt typografi. Formater derfor al almindelig tekst i samme skrifttype, fx 12pkt Times New Roman eller lignende. Opgavens titel skriver du med 24pkt. Til kapitel-overskrifter bruger du 16pkt. Eventuelle underoverskrifter benytter 14pkt. Alt dette kan du automatisere, hvis du benytter Words indbyggede Standardtypografi-værktøj (google selv efter vejledninger til dette, de er utallige).

  • Citater skal altid have "anførselstegn" med kildehenvisningen placeret umiddelbart efter citatet. Citater skal ikke stå i kursiv. Længere citater (over 2 linjer) adskilles af et mellemrum og benytter ligeledes "anførselstegn" med kildehenvisningen placeret i samme linje som citatet.

  • Forkortelser: Brug små bogstaver til forkortelser. Begreber som fx edb, e-mail, tv, cand.phil. og it skrives fx med småt. Initialer på personer eller firmaer anføres dog med stort, uden mellemrum eller punktummer, som fx JP Jacobsen eller IBM. Forkort for eksempel enten fx eller f.eks. Husk. at som udgangspunkt bruger man ikke forkortelser som "fx", "f.eks.", "osv.",  "m.fl.", "mm." i tekster af dette omfang, bortset fra i lister, opremsninger, tabeller, og lignende, hvor der er meget lidt plads til teksten.

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.