Om tidsskriftet

Fokus og område

”Vi svømmer i et hav af design”.

Ordene er den tyske designteoretiker og -historiker Gert Selles, og hans pointe er, at vi ofte ikke lægger mærke til allestedsnærværelsen og betydningen af design. Design er et af nutidens vigtigste kulturelle fænomener, som sætter rammen for det moderne liv, og som står centralt i nutidens forbrugslogikker. Samtidig er design – sammenlignet med andre kulturelle fænomener – underbelyst i en akademisk sammenhæng.

Tidsskriftet Prototyper. Studier i design er et bidrag til den voksende diskurs om design. Bidragene kommer fra studerende på de akademiske designuddannelser på SDU’s campus i Kolding og er udtryk for en selvstændig og nyskabende vidensproduktion i valg af cases, teoretiske tilgange og formidlingsformer. Tidsskriftet er et inspirationskatalog af gode opgaver og andre typer af afleveringer på uddannelserne, men især netop også en kanal for en opdyrkelse af et refleksivt sprog om design, som ikke findes andre steder i en dansk sammenhæng.  

Peer review-proces

Alle bidrag har gennemgår to bedømmelser for at blive udgivet.

For det første er de alle eksamineret og har modtaget højeste karakter ved en af de akademiske designuddannelser på SDU. Eksaminator har derefter indstillet bidraget til udgivelse.

Dernæst har et redaktionelt udvalg valgt blandt de indstillede bidrag ud fra tre kriterier:

1. Kvalitet

2. Originalitet

3. Formidling

Kvalitet vil som udgangspunkt sige, at der er opnået karakteren 12. Dette kan dog fraviges, hvis der er tale om en høj grad af originalitet og formidling i bidraget.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Prototyper – Studier i design

”Vi svømmer i et hav af design”.

Ordene er den tyske designteoretiker og -historiker Gert Selles, og hans pointe er, at vi ofte ikke lægger mærke til allestedsnærværelsen og betydningen af design. Design er et af nutidens vigtigste kulturelle fænomener, som sætter rammen for det moderne liv, og som står centralt i nutidens forbrugslogikker. Samtidig er design – sammenlignet med andre kulturelle fænomener – underbelyst i en akademisk sammenhæng.

Tidsskriftet Prototyper. Studier i design er et bidrag til den voksende diskurs om design. Bidragene kommer fra studerende på de akademiske designuddannelser på SDU’s campus i Kolding og er udtryk for en selvstændig og nyskabende vidensproduktion i valg af cases, teoretiske tilgange og formidlingsformer. Tidsskriftet er et inspirationskatalog af gode opgaver og andre typer af afleveringer på uddannelserne, men især netop også en kanal for en opdyrkelse af et refleksivt sprog om design, som ikke findes andre steder i en dansk sammenhæng.  

Sponsors

Denne udgivelse er støttet af Syddansk Universitetsbibliotek og af Syddansk Universitets initiativ Studerende i Centrum.