Nr. 3 (2018): Designstudier in action!

Kære læser!

Det tredje nummer af tidsskriftet Prototyper – Studier i Design rummer artikler, som er skrevet som opgaver i tilknytning til undervisningen på 1. semester på kandidatuddannelsen i Designstudier.

Artiklerne i sektionen ”Designkulturelle nybrud” er skrevet i tilknytning til undervisningen i Design- og medieringsanalyse, og disciplinen Designhistoriografi har givet næring til artiklerne i sektionerne ”Kvinder i design” og ”Perspektiver på designhistorien”. Designhistoriografi handler om at forholde sig kritisk til måder at bedrive designhistorie på, hvilket kan ses afspejlet i artiklernes revurderinger af dansk designhistorieskrivning.

Vi er stolte af at kunne publicere en række artikler, som med nye emner, analyser og perspektiver på design i høj grad viser, hvorfor netop design er så vigtigt at behandle som en del af den moderne kultur.

God fornøjelse!

På vegne af redaktionen,  

Mads Nygaard Folkmann

Publiceret: 2018-06-15