Den heroiske og kønsstereotype fortælling om kvindelige designere i designhistorien

  • Line Enevoldsen KA Designstudier, SDU Kolding

Resumé

Med udgangspunkt i tre forskellige designhistoriske fremstillinger, som har kvinder indenfor design som fokus, undersøges i det i artiklen, hvorledes kvindelige designere fremstilles og omtales i designhistorien. I artiklen vil det forsøges at forene diskussionen omkring den heroiske tilgang med det feministiske synspunkt, der argumenterer for, at kvinder som designere beskrives indenfor en patriarkalsk ramme, hvor særlige kvindelige kønsstereotyper indgår.

Publiceret
2018-06-15
Citation/Eksport
Enevoldsen, L. (2018). Den heroiske og kønsstereotype fortælling om kvindelige designere i designhistorien. Prototyper – Studier I Design, 3(3), 15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/prototyper/article/view/106312
Sektion
Kvinder i design