Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 2 (2015)

Kompetencemål i praksis – hvad har vi lært af KOMPIS?

  • Jan Sølberg
  • Jeppe Bundsgaard
  • Tomas Højgaard
Fremsendt
juni 5, 2015
Publiceret
2015-06-05

Resumé

KOMPIS var et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt, som løb fra 2009 til 2012. Projektet foregik i et produktivt samarbejde mellem lærere, forskere og professionshøjskolekonsulententer omkring kompetencemålsstyring af matematik-, dansk- og naturfagsundervisningen i grundskolens ældste klasser. Resultaterne af samarbejdet inkluderede udvikling af modeller, begreber og praksisformer som opstod af lærernes løbende eksperimenter med kompetencemålsstyret undervisning. Erfaringerne fra projektet bidrager til vores forståelse af kompetenceorienteret undervisning, som kan hjælpe lærere i grundskolen med at indfri kravene og potentialerne i Forenklede Fælles Mål i den danske folkeskole.

 

KOMPIS was a combined research and development project, which ran from 2009 to 2012. The project was based on a productive collaboration between teachers, researchers and university college consultants working to implement competence-oriented teaching in math, science and Danish language classes in lower secondary schools. The results of the collaboration included the development of models, concepts and teaching practices that evolved from the teachers’ ongoing experiments with competence-oriented teaching. The project contributes to our understanding of competence-oriented teaching, which may assist teachers in living up to national standards and taking advantage of the opportunities afforded by the new Common Objectives in Danish public schools.

Mest læste artikler af samme forfatter(e)

1 2 > >>