Hvad kan vi lære af Sciencekommune- projektet?

Forfattere

  • Ane Jensen
  • Jan Sølberg

Resumé

En fjerdedel af landets kommuner indgik i Science-kommune-projektet, som blev afslutteti foråret 2011. Kommunerne havde udvikling af naturfagsområdet som fokusområde, og de vigtigsteerfaringer fra projektet præsenteres her. Ud fra en analyse af data indsamlet gennem hele projektetstiller vi skarpt på fem cases og bruger dem til at understrege to vigtige elementer som vi kan lære affra Science-kommune-projektet. Elementerne er en udbredt politisk forankring af naturfagsindsatsenog etableringen af et koordinerende netværk i kommunen. Disse to elementer syntes at være gennemgåendetræk fra de Science-kommuner som oplevede forandringer i måden man arbejdede mednaturfagene på i kommunen. One quarter of Denmark’s municipalities was included in the Science-municipality project, which endedin the spring 2011. The municipalities focused on developing science education in a broad sense. Keylessons from the project are presented here. From an analysis of the data material collected throughoutthe project, we focus on five cases and use them to emphasize two important elements, whichwe can learn from the Science-municipality project. The elements are widespread political foundationof the science efforts and the establishment of a coordinating network in the municipality. These twoelements appeared to be consistent features of the Science municipalities that experienced positiveimprovements in the way they worked with science in the municipality.

Downloads

Publiceret

2012-03-08

Citation/Eksport

Jensen, A., & Sølberg, J. (2012). Hvad kan vi lære af Sciencekommune- projektet?. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36075

Nummer

Sektion

Artikler