Årg. 46 Nr. 125 (2018): Skyld og skam i Skandinavien

					Se Årg. 46 Nr. 125 (2018): Skyld og skam i Skandinavien
Med K&K 125 undersøger vi skammens og skyldens kulturelle former i Skandinavien. Vi interesserer os især for konfigurationer af skyld og skam, der har at gøre med sociale tilhørsforhold. De nordiske velfærdsstater hviler på en historisk specifik følelsesstruktur, hvor man ikke længere behøvede at skamme sig over at modtage hjælp fra det offentlige, hvis man var fattig eller syg. Med dette nummer spørger vi til, hvordan affektive dispositioner som skam og skyld indgår i forhandlingen af sociale tilhørsforhold i dag. Den offentlige samtale i de skandinaviske lande er optaget af skam og skyld som følelser, der er vigtige for nationens overlevelse. Vi ser på nogle af de æstetiske og sociale genrer, som moralske imperativer såsom ’Skam dig!’ og ’Du skylder!’ giver anledning til.
Publiceret: 2018-05-15