SKAM som social utopi

  • Christa Lykke Christensen Københavns Universitet
Nøgleord: public service-tv, ungdomsdrama, mediesystem, anerkendelse, skam, ansigtstab, skandinavisk dramaproduktion, inklusion/eksklusion

Resumé

In this article I discuss the Norwegian teen drama series Shame, broadcast by the public service broadcaster NRK 2015-2017. In the Scandinavian countries the series was targeted to a young audience around 16 years old but it became extremely popular among viewers of all ages, among men and women, and moreover, streaming made it available globally. The article discusses TV production for a youth audience within a public service and a commercial media system. The argument is that the series, expressing the ethos of social responsibility of Scandinavian public service broadcasting, represents a social utopia and that it in several ways has much in common with the long tradition for Scandinavian realistic drama production for young audiences. Thus, the article argues that the drama series of Shame is based on a narrative of inclusion – in contrast to popular TV-shows for a young audience on commercial channels, for instance reality gameshows, which are often based on a narrative of exclusion. The theoretical framework draws on Erving Goffman’s micro-sociological considerations of the social dramaturgy of face work, and is inspired by the theory of recognition by Axel Honneth. Analytically, the face work and interactions of the main characters of the Shame-series are used to exemplify how the drama series creates a narrative of inclusion while addressing critical issues such as face loss, emotional rejections, and shame. In conclusion, the series is an example of successful public service programming that is able to address young people.

Forfatterbiografi

Christa Lykke Christensen, Københavns Universitet

Lektor
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Referencer

Bakøy, Eva. Med fjernsynet i barnets tjeneste: NRK-fjernsynets programvirksomhet for barn på 60- og 70-tallet. Oslo: Unipubforlag, 1999. https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/243217/128221_FULLTEXT01.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bourdieu, Pierre. Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1984 [1979].

Christensen, Christa Lykke. ”Børne- og ungdoms-tv”. Dansk tv’s historie. Red. Stig Hjarvard. København: Samfundslitteratur, 2006. 65-104.

Christensen, Christa Lykke. ”Engaging, Critical, Entertaining: Transforming Public Service Television for Children in Denmark”. Interactions: Studies in Communication & Culture 3 (2013): 271-287.

Christensen, Christa Lykke. ”Er web- og tv-serien SKAM en serie om skam?”. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling/NTiK 2/3 (2017): 7-12. https://tidsskrift.dk/ntik/issue/view/6990

Christensen, Christa Lykke. ”Livsstilsprogrammer. Hverdag og underholdning”. Underholdende tv. Red. Hanne Bruun og Kirsten Frandsen. Århus: Arhus Universitetsforlag, 2010. 121-145.

Drotner, Kirsten. ”Filmkultur i børnehøjde. Danske børne- og ungdomsfilm”. Dansk film 1972-97. Red. Ib Bondebjerg, Jesper Andersen og Peter Schepelern. København: Munksgaard, 1997. 134-165.

Goffman, Erving. ”Om ansigtsarbejde”. Erving Goffman. Social samhandling og mikrosociologi. Red. Michael H. Jacobsen og Søren Kristiansen. København: Hans Reitzels Forlag, 2004 [1967]. 39-75.

Hjarvard, Stig. ”Seernes reality”. Mediekultur 34 (2002): 92-109. https://tidsskrift.dk/mediekultur/article/view/1219/1123

Hjarvard, Stig og Christa L. Christensen. ”Reality-tv: fra niche til mainstream”. Aktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier. Odense: Syddansk Universitet, 2012. http://static-curis.ku.dk/portal/files/182723850/Reality_tv_Fra_niche_til_mainstream_Christa_Lykke_Christensen_og_Stig_Hjarvard.pdf

Honneth, Axel. Kamp om anerkendelse. København: Hans Reitzels Forlag, 1995 [1992].

Jerslev, Anne. Reality-tv. København: Samfundslitteratur, 2014.

Jerslev, Anne og Christa L. Christensen. ”Introduktion. Nye grænser, nye medieformer og nye publikummer”. Hvor går grænsen? Brudflader i den moderne mediekultur. Red. Anne Jerslev og Christa L. Christensen. København: Tiderne Skifter, 2009. 9-35.

Lewis, Michael. Shame. The Exposed Self. New York: Free Press, 1995.

Lysne, Anders. ”On Becoming and Belonging: The Coming of Age Film in Nordic Cinema”.

Perspectives on the Nordic. Red. Jakob Lothe og Bente Larsen. Oslo: Novus Forlag, 2016. 127-141.

Moseng, Jo Sondre. Himmel og helvete: ungdom i norsk film 1969-2010. Doktoravhandling. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2011.

Skam. Sæson 1-4. NRK. 2015-2017.

Skovmand, Michael. ”Barbarous TV International. Syndicated Wheels of Fortune”. Media Cultures. Reappraising Transnational Media. Red. Michael Skovmand og Kim C. Schrøder. London: Routledge, 1992. 84-103.

Skårderud, Finn. ”Flukten til kroppen – senmoderne skamfortellinger”. Skam i det medisinske rom. Red. Pål Gulbrandsen, Per Fugelli, Grete H. Stang og Bente Wilmar. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2006. 45-64.

Skårderud, Finn. ”Tapte ansikter”. Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Red. Trygve Wyller. Bergen: Fagbokforlaget. 2001. 37-52.

Sundet, Vilde S. ”From ’Secret’ Online Teen Drama to International Cult Phenomenon: The Global Expansion of SKAM and Its Public Service Mission”. The Scandinavian Invasion: The Nordic Noir Phenomenon and Beyond. Red. Richard McCulloch og William Proctor. Oxford: Peter Lang, 2018 [forthcoming].

Syvertsen, Trine, Gunn Enli, Ole J. Mjøs og Hallvard Moe. The Media Welfare State. Nordic Media in the Digital Era. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2014.

Tangney, June P. og Kurt W. Fischer. Self-Conscious Emotions. The Psychology of Shame, Guilt, Embarrassment, and Pride. New York: Guilford Press, 1995.

Vetlesen, Arne J. ”Skam: Fra naturgitt til valgstyrt?”. Skam i det medisinske rom. Red. Pål Gulbrandsen, Per Fugelli, Grete H. Stang og Bente Wilmar. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2006. 141-154.

Wang, Laura Friis. “Vi vil lære de unge piger at være uperfekte”. Information 12. August 2016. https://www.information.dk/kultur/2016/08/laere-unge-piger-vaere-uperfekte

Willig, Rasmus. ”Indledning”. Axel Honneth. Behovet for anerkendelse. En tekstsamling. Red. Rasmus Willig. København: Hans Reitzels Forlag, 2006. 7-23.

Ødegårdstuen, Jan S. ”Indlæg om NRKs erfaring fra produktionen af SKAM”. Skam set med mediebriller. Fondet for dansk-norsk samarbejde. Foredrag, Schæffergården, København. 26. april 2017.

Publiceret
2018-05-15
Citation/Eksport
Christensen, C. (2018). SKAM som social utopi. K&K - Kultur Og Klasse, 46(125), 139-156. https://doi.org/10.7146/kok.v46i125.105554