Årg. 44 Nr. 121 (2016): Lykke

					Se Årg. 44 Nr. 121 (2016): Lykke

Populærkulturen hylder den, statistikere måler den, filosoffer skændes om den og kulturanalytikere kritiserer den. Lykken er på én gang flygtig og allestedsnærværende.
Med dette nummer ønsker vi at bidrage til en nuancering af forestillingen om og kritikken af lykke ved at betragte den i et kulturhistorisk lys. Bidragene handler om nogle af de momenter i historien, hvor lykken – på godt og ondt – har udstukket en retning for forfattere og filosoffer og givet mening og politisk handlekraft til individuelle såvel som kollektive forestillinger om et bedre liv og et bedre samfund.

Publiceret: 2016-06-21

Forord

Artikler

Anmeldelser