Årg. 51 Nr. 134-135 (2023): Æstetiske protestkulturer

					Se Årg. 51 Nr. 134-135 (2023): Æstetiske protestkulturer

Revolutioner, opstande og protester er i høj grad et spørgsmål om billeder. Mens de finder sted, fungerer bestemte billeder, emblemer eller symboler som mobiliserende faktorer og giver konflikten form, tegner forbindelseslinjer til tidligere kampe eller billedliggør det, der kæmpes imod eller for. Når de revolutionære tilstande er ovre, lever begivenhederne videre som ikoniske billeder, der fortætter de komplekse og uoverskuelige hændelsesforløb i enkle, genkendelige repræsentationer, der både dækker over modsætninger og opsamler ny energi, så kampen mod overmagten kan genoptages på et senere tidspunkt.

Publiceret: 2023-05-02

Hele nummeret

Forord

Udenfor tema