Aktiv modstand

Banankollektivets æstetiske hverdagsaktivisme

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/kok.v51i134-135.137186

Nøgleord:

hverdagsaktivisme, avantgarde, institutionskritik, systemkritik, modstandssprog

Resumé

In this article, we examine the notion of ‘active resistance’ as a distinct activist and artistic practice. With the so-called Banana Collective, an art collective comprised of a wide variety of people, as our point of departure we investigate a new mode of political art in which critical, caring, loud-mouthed, uncompromising and loving resistance toward a violent political system are practised simultaneously. This resistance takes place at the edges of democracy, it concerns people our society has displaced at these edges (e.g., refugees and immigrants), but the resistance also finds its way to museums and concert halls: venues where more advantaged eyes are looking. The article discusses whether functioning in this spectrum is what makes The Banana Collective’s work stand out within an increasingly conscious and political art scene. It investigates the collective’s specific take on socially engaged art and points to its potential for influencing current neoliberal and anti-immigrant politics. The article aims to shed light on the specific type of avant-gardism practiced by the group: an avant-gardism that seeks a more radical amalgamation of life and art by building new spaces of appearance and a new language of resistance. And it attempts to answer if this type of direct avant-gardism has the potency of political or/and social change.

Forfatterbiografier

Laura Katrine Skinnebach, Aarhus Universitet

Lektor
Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi, Aarhus Universitet

Nanna Friis, Overgaden Institut for Samtidskunst

Cand.mag. i kunsthistorie og publikationsredaktør
Overgaden Institut for Samtidskunst

Referencer

Ahmed, Sarah. Living a Feminist Life, Duke University Press, 2017.

Arendt, Hannah. Totalitarismens Oprindelse, vol. 1-3. Oversat af Tove Nørlund og Per Borch, Klim, 2019.

Arendt, Hannah. Menneskets Vilkår. Oversat af Christian Dahl, Gyldendal, 2005.

Bolt Rasmussen, Mikkel. “A Note on Socially Engaged Art Criticism”. The Nordic Journal of Aesthetics, vol. 53, 2017, pp. 60-73.

Bruff, Ian. “The Rise of Authoritarian Neoliberalism”. Rethinking Marxism, vol. 26, no. 1, 2014, pp. 113-129.

Bruun, Kirstine. “Goodiepal-værk optaget på SMK”. Kunsten.nu, 2014. kunsten.nu/journal/goodiepal-vaerk-optaget-paa-smk/. Tilgået 18. april 2022.

Butler, Judith. Notes toward a Performative Theory of Assembly, Harvard University Press, 2015.

Cartiere, Cameron. “Through the Lens of Social Practice: Considerations on a Public Art History in Progress”, The Everyday Practice of Public Art. Redigeret af C. Cartiere og M. Zebracki, Routledge, 2016, pp. 13-27.

Cartiere, Cameron og Wingate, Jennifer. “The Failure of Public Art”, Public Art Dialogue, vol. 10, no. 2, 2020, pp. 111-113.

De Genova, Nicholas. “Spectacles of migrant ‘illegality’: the scene of exclusion, the obscene of inclusion”, Ethnical and Racial Studies, vol. 36, no. 7, 2013, pp. 1180-1198.

Foucault, Michel, Viljen til Viden. Seksualitetens historie 1, oversat af Søren Olesen, Rhodos og Det Lille Forlag, 1994.

Foucault, Michel. Biopolitikkens Fødsel. Forelæsninger på Collège de France 1978-1979, oversat af Peer F. Bundgård, Hans Reitzels Forlag, 2009.

Hjartarson, Benedikt, Paldam, Camilla Skovbjerg, Schultz, Laura Luise og Ørum, Tania (red.): A Cultural History of the Avantgarde in the Nordic Countries Since 1975, Brill 2022.

Jørgensen, Ulla Angkjær. ”Min kunst er aktivisme. Min aktivisme er kunst. Mit yndlingsord er handling”. Kunst og Kultur, nr. 3, 2013, pp. 126-133.

Kester, Grant. “The Limitations of the Exculpatory Critique: A Response to Mikkel Bolt Rasmussen”, The Nordic Journal of Aesthetics, vol. 53, 2017, pp. 73-98.

Le Guin, Ursula K. Bæreposeteorien om fiktion, Bestiarium, 2017.

Logan, Nicole. “Don’t Tip the Melting Pot: A Case Study of the U.S., U.K. and Denmark’s use of Anti-immigration Laws to Shift Blame for Real Social and Economic Problems to Immigrants and the Economic and Legal Impact of Their Use”, San Diego International Law Journal, vol. 21, no.1, 2019, pp. 331-364.

Madoff, Steven Henry. “The Space of Activism”. In: What about Activism? Redigeret af Steven Henry Madoff, Sternberg Press, 2019.

Mbembe, Achille Joseph. Nekropolitik og Afkolonisering af universitetet, Aleatorik, 2019.

“Modstandsdans”, liveart.dk/trancedance/. Tilgået 7. december 2022.

Olsen, Cecilie Sachs. Socially Engaged Art and the Neoliberal City, Routledge, 2019.

Paldam, Camilla Skovbjerg. “Humor as an Avant-Garde Strategy in Three Generations of Femist Art: Kirsten Justesen, Hanne Nielsen & Birgit Johnsen and Maja Malou Lyse. A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries since 1975, redigeret af Benedikt Hjartanson, Camilla Skovbjerg Paldam, Laura Luise Schultz og Tania Ørum, Brill, 2022, pp. 322-340.

Rancière, Jacques. Dissensus: On Politics and Aesthetics, Bloomsbury, 2010.

Rancière, Jacques. Sanselighetens Politikk. Oversat af Anne Beate Maurseth, Cappelen, 2012.

Singsen, Doug.”The Historical Avant-Garde from 1830 to 1939: l’art pour l’art, blague, and Gesamtkunstwerk” in Modernism/Modernity, vol. 5, Cycle 2, John Hopkins University Press, 2020.

Sjöholm, Cecilia. Virkelighedssans: Hanna Arendt om Kant og æstetik, Billedkunstskolernes Forlag, 2021.

Skærbæk, Morten og Klarskov, Kristian, “Støjberg vil “utåleliggøre” tålt ophold”, Politiken, 1. juni 2016.

Stewart, Sharon. “Inquiring into the Hack. New Sonic and Institution Practices by Pauline Oliveros, Pussy Riot, and Goodiepal”, The Bloomsbury Handbook of Sound Art, edited by Sanne Krogh Groth og Holger Schulze, Bloomsbury Academic, 2020, pp. 237-258.

“Tesfaye efter voldsom udvisning: ‘Vi lever i en retsstat’”, Politiken, 6. april 2022.

Wamberg, Jacob, “Art for Aliens – On Goodiepal’s Zenophile Posthumanism”, A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries since 1975, redigeret af Benedikt Hjartanson, Camilla Skovbjerg Paldam, Laura Luise Schultz og Tania Ørum, Brill, 2022, pp. 197-212.

Žižek, Slavoj og Tolokonnikova, Nadesjda, “Kære aktivitst. Kære filosof”, Information. 23.11.2013.

Downloads

Publiceret

2023-05-02

Citation/Eksport

Skinnebach, L. K., & Friis, N. (2023). Aktiv modstand: Banankollektivets æstetiske hverdagsaktivisme. K&K - Kultur Og Klasse, 51(134-135), 217–238. https://doi.org/10.7146/kok.v51i134-135.137186