Årg. 44, Nr. 121 (2016)

Lykke

Populærkulturen hylder den, statistikere måler den, filosoffer skændes om den og kulturanalytikere kritiserer den. Lykken er på én gang flygtig og allestedsnærværende.
Med dette nummer ønsker vi at bidrage til en nuancering af forestillingen om og kritikken af lykke ved at betragte den i et kulturhistorisk lys. Bidragene handler om nogle af de momenter i historien, hvor lykken – på godt og ondt – har udstukket en retning for forfattere og filosoffer og givet mening og politisk handlekraft til individuelle såvel som kollektive forestillinger om et bedre liv og et bedre samfund.

Indholdsfortegnelse

Forord

Indledning - Lykke
Anne Fastrup, Jonas Ross Kjærgård
PDF
3-14

Artikler

Sara Ahmed
PDF
15-44
Carsten Madsen
PDF
45-62
Knut Ove Eliassen
PDF
63-82
Jonas Ross Kjærgård
PDF
83-100
Michael Høxbro Andersen
PDF
101-114
Tine Damsholt
PDF
115-134
Thomas Götselius
PDF
135-152
Torsten Andreasen
PDF
153-170
Bertel Nygaard
PDF
171-186
Hans Christian Post
PDF
187-204
Nils Gunder Hansen
PDF
205-220
Torsten Bøgh Thomsen
PDF
221-242

Anmeldelser

Sverre Raffnsøe
PDF
243-250
Axel Andersson
PDF
251-256