Studier i læreruddannelse og -profession

Studier i læreruddannelse og -profession er et Open Access tidsskrift, der er dedikeret til at understøtte og formidle forskning i og udvikling af læreruddannelse og lærerprofession. 

Tidsskriftet udgiver både forskningsbaserede artikler, der forud for publicering har gennemgået double-blind peer-review, samt formidlende artikler, der alene har gennemgået en vejledningsproces. 

For tidskriftets artikler gælder det, at de enten skrives indenfor et tema angivet af redaktionen eller uden for tema. Tema meddeles af redaktionen via Call for Papers og modtages inden for en given frist. Artikler uden for tema modtages og bedømmes/vejledes løbende.

Tidsskriftet er nationalt og etableret på initiativ af læreruddannelserne i fællesskab v/ Læreruddannelsens Ledernetværk (LNN).


 

 

Meddelelser

 

Call for Papers

 

Tema: Forholdet mellem almen- og fagdidaktik

Deadline 15. maj 2017 og publicering september 2017

Tidsskriftet inviterer hermed til artikler, som italesætter, undersøger og diskuterer samspillet mellem almen didaktik og fagdidaktik og den betydning samspillet mellem de to har i læreruddannelse og skole. De to didaktiske universer kan anses som komplementære, gensidigt forbundne og inspirerende. Betragtet som en fællesmængde mellem basisfag og almen didaktik, foregår der løbende inspiration her fra til den fagdidaktiske forskning, der også yder indflydelse på den almen didaktiske ditto med henblik på afsøgning af problemfelter mellem undervisningens indhold, form og begrundelse. Med temaet åbnes op for almen- og fagdidaktiske bidrag, der ser på samspillet i relation til læreruddannelse, lærerprofession, praksis eller som koncentreres om mere almene refleksioner over de to didaktiske tilgange eller forholdet herimellem.

 
Sendt: 2016-11-24
 

Første udgave af 'Studier i læreruddannelse og -profession' er nu udkommet

 

Det er en stor glæde hermed at kunne præsentere første udgivelse af det nye nationale tidsskrift,  Studier i læreruddannelse og -profession. Forberedelsen har stået på i mere end et år, og nu er vi klar med første nummer, der kan tilgås gratis via link: https://tidsskrift.dk/index.php/SLP/issue/archive eller  'Publicerede udgaver'. Første nummer indeholder 4 forskningsartikler og 4 formidlende artikler. Fem artikler relaterer til dette nummers tema om ‘Lærings- og kompetencemål i skole og læreruddannelse’. Derudover indeholdes artikler om studenterautonomi, nydimitterede læreres faglighed samt internationalisering på læreruddannelserne.

Bemærk at tidsskriftet kan bestilles i trykt udgave på: http://www.werkshop.dk/producenter/75-studier-i-laereruddannelse-og--profession/

 
Sendt: 2016-09-30
 

Call for Papers

 

Tema: Om Undervisning

Deadline: 15. December 2016 og publicering marts 2017

Med dette tema inviteres til artikler om undervisningsbegrebets status og betydning i pædagogisk forskning, uddannelse og praksis. Baggrunden er, at andre begreber i en årrække har været i teoretisk og politisk fokus, og hensigten er at undersøgelser, analyser og refleksioner over undervisning som central didaktisk kategori kan medvirke til at begrebet sættes på dagsordenen. Med temaet åbnes for almen- og fagdidaktiske bidrag, som ser på undervisning i relation til læreruddannelse, lærerprofession, didaktisk praksis eller som koncentreres om mere almene refleksioner over undervisningsbegrebet. 


 
Sendt: 2016-05-03
 

Call for Papers

 

Tema: Lærings- og kompetencemål i skole og læreruddannelse

Deadline den 16. maj 2016 og publicering september 2016

Med dette tema åbnes for artikler, der på varieret vis belyser den tænkning og styring, som aktuelt dominerer såvel læreruddannelsen som lærerprofessionen via lærings- og kompetencemål. Hensigten med temaet er at stimulere til refleksioner, analyser, kritik og undersøgelser af den aktuelle tænkning og dens betydning for læreruddannerens og lærerens professionelle rolle, for praksisudøvelsen på begge niveauer samt indflydelsen og påvirkningen niveauerne imellem.


 
Sendt: 2016-01-09
 
Flere meddelelser...

Årg. 1, Nr. 1 (2016): Lærings- og kompetencemål i skole og læreruddannelse

Hele nummeret

Se eller download hele nummeret PDF

Indholdsfortegnelse

Forord

Forord
Nanna Sofie Duchêne
PDF
4-6

Artikler inden for tema. Fagfællebedømt

Helle Munkholm Davidsen
PDF
7-27
Rune Hansen
PDF
28-54
Benny Bang Carlsen
PDF
55-74

Artikler inden for tema. Vejledt

Peter Hougaard Madsen
PDF
75-100
Johannes Adamsen
PDF
101-115

Artikler uden for tema. Fagfællebedømt

Henrik Balle Nielsen, Chung Kim, Dorthe Ansine Christensen, Anja Madsen Kvols, Lóa Björk Jóelsdóttir, Hilmar Dyrborg Laursen, Henrik Scheel Andersen
PDF
116-141

Artikler uden for tema. Vejledt

Solveig Troelsen
PDF
142-156
Tove Heidemann
PDF
157-175