Kvinder, Køn og Forskning

Meddelelser

Call for papers: Åbent nummer

2023-08-30

Kalder alle kønsforskere!

Vi inviterer jer hermed til at indsende et bidrag til mulig udgivelse i et åbent nummer af Kvinder, Køn & Forskning (2024/2). I modsætning til et temanummer giver et åbent nummer mulighed for at publicere artikler og andre bidrag på tværs af en lang række discipliner og emner, og derfor opfordrer vi jer til at indsende alle former for original tværfaglig forskning vedrørende køn, magt, intersektionalitet og ulighed, globalt såvel som lokalt. Vi er også interesserede i teoretiske og metodologiske bidrag til igangværende diskussioner inden for kønsforskning, feministisk teori, queer teori, kritisk raceteori, osv.

Med dette nummer vil vi i særlig grad opfordre junior-forskere til at dele deres forskning og indsende deres bidrag til nummeret.

Læs mere om Call for papers: Åbent nummer

Nyeste nummer

Nr. 2 (2023): Racialization and Racism in Denmark
					Se Nr. 2 (2023): Racialization and Racism in Denmark
Publiceret: 2023-11-22

Hele nummeret

Redaktionsledelsens forord

Indledning

Samtaler

Se alle numre

Kvinder, Køn & Forskning er et tvær­viden­skabe­ligt tids­skrift, der brin­ger ar­tik­ler, som af­spej­ler mang­foldig­heden inden for dansk køns­forskning. Under sektionen 'Nyeste' kan du få adgang til indledningen samt anmeldelserne bragt i det aller nyeste nummer af Kvinder, Køn & Forskning. Et år efter sin fysiske udgivelse bliver nummeret så gjort tilgængelig i sin fulde form her på siden. Under sektionen 'Arkiv' kan du læse og downloade ældre numre af Kvinder, Køn & Forskning.