Call for abstracts: Special Issue on Decolonisation

2024-05-27

Vi inviterer hermed interesserede til at indsende indlæg til et særnummer af tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning (2025 nr. 1), under overskriften Dekolonisering. Deadline for indsendelse af abstract er 15. juli 2024.

"Man kan også befinde sig på dørtærsklen, stedet mellem virkeligheder, et hulrum eller "mellemrum" mellem universer af mening, der fortolker det sociale liv og personer forskelligt, en sprække hvorfra man klarest kan stille sig kritisk over for forskellige strukturer." (Lugones, 2003: 59)

[‘One may also inhabit the limen, the place in between realities, a gap 'between and betwixt' universes of sense that construe social life and persons differently, an interstice from where one can most clearly stand critically toward different structures.’ (Lugones, 2003: 59)]

Med dette særnummer om dekolonisering ønsker vi at invitere til dialog mellem dekoloniale, postkoloniale og studier af og med oprindelige folk og kønsstudier. Vi er interesserede i bidrag fra alle discipliner og inviterer også intersektionelle, interdisciplinære såvel som samarbejdsbaserede bidrag.

Skønt de ofte fremhæves for deres exceptionalisme, har de nordiske nationalstater, Danmark, Norge, Sverige og Finland lange koloniale historier, der rækker ind i nutiden og giver sig til udtryk på forskellig vis. Det inkluderer eksempelvis gennemtvungne nationale grænser i Sápmi og konstruktioner som det dansk-kontrollerede Rigsfælleskab, den fortsatte kolonisering af oprindelige folk i de nordiske lande og i arktis. Disse praksisser er indlejrede i kolonialitetens strukturer, og som sådan understreger de vigtigheden i at rette søgelyset mod den koloniale meddelagtigheds relationer (Quijano 2000; Vuorela 2009;  Suarez-Krabbe og Gropolo 2023).

I dette særnummer inviterer vi dig/jer til at tænke inden for rammerne af dekolonialitet. Vi opfordrer således til at belyse og analysere, hvordan koloniale magtrelationer inden for forskellige kontekster, praksisser og vidensfelter er blevet distribueret hen over kloden med udgangspunkt i en underforstået eurocentrisk rationalitet – og hvordan eurocentrisme fortsætter med at dominere vidensproduktion, subjektiviteter og seksuelle, racialiserede og kønsidentiteter (Tlostenova 2023). At tænke inden for rammerne af dekolonialitet indebærer, at man baner vejen for mange måder at vide og være på. Det er en menneskelig praksis og kan anerkendes som et akademisk, kunstnerisk og aktivistisk projekt, der har til formål at… "genetablere eller skabe en virkelighed, hvor racialiserede subjekter frit kan give og tage imod i samfund, der er grundlagt på princippet om modtagelig generøsitet" (Maldonado-Torres, 2007: 260).

At forpligte sig på dekolonialt arbejde betyder også, at man anvender en etik, der nægter at formidle udleverende fortællinger om smerte og ydmygelse, som kan udøve yderligere skade på koloniserede, ghettoiserede og orientaliserede folk (Tuck and Yang 2014). Vi opfordrer derfor kolleger til at forpligte sig på at udøve refleksive, gensidige og bæredygtige praksisser i deres arbejde med deres felter og studier.

Vi leder efter bidrag, der udforsker nutidige såvel som historiske undersøgelser af dekolonisering i en nordisk kolonial kontekst. Hvilke forsøg er blevet gjort på at underminere det koloniale videnskarkiv? Hvordan bliver racialiserede, oprindelige, orientaliserede, ghettoiserede, og sortes køn og seksualitet kontrolleret forskelligt? Hvordan kan det koloniale kulturelle arkiv afkoloniseres? Hvordan dannes postkoloniale identiteter i forskellige rum? Hvordan relaterer støtte til, investering i og medvirken til Israels fortsatte bosætterkoloniale folkemordsprojekt i Palæstina sig til Nordisk kolonialitet? Hvad er relationen imellem kolonialisme og praksisser som (trans)national adoption?

For at underminere nogle af de koloniale vidensstrukturer inviterer vi også kunstneriske bidrag af visuel eller tekstlig karakter. Vi tilbyder særlig redaktionel støtte til bidrag fra nye videnskabsfolk og til dem, der overvejer at arbejde akademisk. Kvinder, Køn & Forskning tager imod forskellige former for bidrag, fra forskningsartikler, essays, kunstbidrag, kronikindlæg, boganmeldelser og andre slags kommentarer i overensstemmelse med redaktionens udgivelsespolitik (se Submissions).

Vi tager gerne imod bidrag på oprindelige sprog som Kalaallisut og Sámi ud over bidrag på engelsk og de skandinaviske sprog.

Forskningsfelter vi er interesserede i inkluderer bl.a.: 

 • Abolition/social justice studies
 • Black studies
 • Colonial archive
 • Colonial gender and sexuality regimes
 • Color-blindness
 • Corporeality within decolonial / postcolonial practices
 • Critical adoption studies
 • Decolonial affects
 • Decolonial and /or postcolonial temporalities
 • Decolonial education
 • Decolonial and Indigenous feminism
 • Decolonizing law
 • Decolonizing methodologies
 • Diasporic decolonial work
 • Environmental studies
 • Genocide
 • Green / environmental colonialism, ecocide and Indigenous land relations
 • Indigeneity and Indigenization
 • Inuit, Sámi and Arctic Indigenous ontology/epistemology
 • Othering
 • Palestine
 • Postcolonial identities
 • Postcolonial affects
 • Reproductive rights and health care
 • Resistance
 • White supremacy

 

Praktiske informationer

Deadline for abstracts (max 500 ord + forfatterbio på ca. 100 words): 15. juli 2024

Besked om accept af abstract: 15. august 2024

Deadline for færdige artikler: 30. november 2024

Planlagt udgivelsesdato: 1. september 2025

Abstracts indsendes via tidsskrift.dk. Forfatterbio og abstract uploades her. Vi glæder os rigtig meget til at se jeres bidrag.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt enten Naja Dyrendom Graugaard (najadg@cc.au.dk) eller Rieke Schröder (risc@dps.aau.dk).

 

Særnummerets redaktører

Annika Isfeldt, Aarhus University

Èva Cossette-Laneville, The Arctic University of Norway

Josefine Lee Stage, DPU, Aarhus University

Julia Suárez Krabbe, Roskilde University

Julie Edel Hardenberg, Kunstakademiet

Kristín Lofsdóttir, University of Iceland

Lars Jensen, Roskilde University

Naja Dyrendom Graugaard, Aarhus University

Rieke Schröder, Aalborg University

Turið Nolsøe, University of Copenhagen