Formater

 Kvinder, Køn & Forsknings formater

Kvinder, Køn & Forskning modtager tekster på engelsk, dansk eller andre skandinaviske sprog.

Kvinder, Køn & Forskning har fire tekstformater.

 

1) Videnskabelige artikler.

Videnskabelige artikler undergår dobbelt anonym, uvildig og systematiseret fagfællebedømmelse. Artiklerne lever op til højeste videnskabelige standarder inden for den internationale kønsforskning.

 

2) Indledninger

Hvert nummer har en indledning eller introduktion, som skrives af temaredaktionen. Indledningen motiverer særnummerets tema og relevans, sætter artiklerne i sammenhæng og præsenterer det forskningsfelt, som artiklerne er tænkt ind i. Indledningerne er ikke fagfællebedømte, men godkendes af den ordinære redaktion. Indledninger udtrykker tidsskriftet formål og intention med et det valgte tema.

 

3) Essays

Et nummer indeholder ofte et eller flere essays. Et essay er en diskuterende og personlig tekst, der udtrykker en forfatters holdninger til et givet tema. Essays udtrykker altså forfatterens egne holdninger og ikke nødvendigvis tidsskriftets, men essays modtager kommentarer og feedback fra redaktionen og kan underkastet double-blind peer review.

 

4) Anmeldelser

Hvert nummer indeholder 3-5 anmeldelser af nyere forskningsudgivelser inden for eller med relevans for kønsforskningen. Anmeldere skal have dybdegående viden og forskningserfaring i udgivelsens område eller nærliggende områder og anmeldere skal dække forskellige videnskabelige perspektiver, felter og positioner inden for kønsforskningen. Anmeldere udpeges af redaktionen ud fra tre principper: Viden, habilitet og pluralisme. Anmeldelser er ikke eksternt fagfællebedømte, men modtager redaktionelle og tekstnære kommentarer fra redaktionen.