Ansvarshavende redaktør 

Hilda Rømer Christensen, ph.d., lektor, koordinator for Koordinationen for Kønsforskning, Københavns Universitet

Redaktion

Kathrine Bjerg Bennike, ph.d.-stipendiat, Institut for Globale Studier, Aalborg Universitet

Camilla Bruun Eriksen, ph.d., adjunkt, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Laura Horn, ph.d., lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Sebastian Mohr, ph.d., lektor, Centrum f¨ör genusforskning, Karlstad Universitet, Sverige

Sara Louise Muhr, ph.d., lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School

Lene Myong, ph.d., professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, Norge

Michael Nebeling Petersen, ph.d., lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Marianne Schleicher, ph.d., lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Lea Skewes, ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Tobias Skiveren, ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Nanna Bonde Thylstrup, ph.d., adjunkt, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

 

Redaktionssekretær

Morten Hillgaard Bülow, ph.d., Koordinationen for Kønsforskning, Københavns Universitet

 

Anmeldelsesredaktion

Mathias Klitgård Sørensen

Mathilda Ernberg

 

Billedredaktør

Elina Falenius

 

Layouter

Anne Houe