Redaktionsgruppe

Ansvarshavende redaktør 

Michael Nebeling, Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Indholdsredaktør

Mons Bissenbakker, Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Administrerende redaktør

Camilla Bruun Eriksen, ph.d., postdoc, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

IT redaktør

Signe Uldbjerg, faginspektør, KØN - Gender Museum Denmark

Special Issue redaktør

Lea Skewes, postdoc, Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet

Anmeldelsesredaktion

Anton Juul, Ph.d.-stipiendiat, Afdeling for Nordiske Studier og Lingvistik, Københavns Universitet

Essay redaktør

Mathias Klitgård, ph.d.-stipendiat, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Unversitetet i Stavanger

 

Redaktion

Bontu Lucie Guschke, ph.d.-stipendiat, Department of Organization, Copenhagen Business School

Iram Khawaja, Lektor, DPU, Aarhus Universitet

Molly Occhino, ph.d.-stipendiat, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Tara Mehrabi, Seniorforsker, Center for Gender Studies, Karlstad Universitet, Sverige

Tobias Skiveren, postdoc, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Ahrong Yang Nissen, ph.d. stud., Department of Culture and Learning, Aalborg Universitet

Maria Bee Christensen-Strynø, postdoc, Post.doc, Department of Communication and Arts, Roskilde Universitet.

Tringa Berisha, ph.d.-stud., DPU, Aarhus Universitet.

Layouter

Kasper Monty