Redaktionsgruppe

Ansvarshavende redaktør 

Michael Nebeling, Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Indholdsredaktør

Mons Bissenbakker, Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Administrerende redaktør

Tess Skadegaard Thorsen, ph.d., Københavns Universitet

 

IT redaktør

Signe Uldbjerg Mortensen, ph.d.-stipendiat, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Aarhus Universitet

Special Issue redaktør

Lea Skewes, postdoc, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Anmeldelsesredaktion

Mathilda Ernberg, ph.d. stud., Lund Universitet

Essay redaktør

Mathias Klitgård, ph.d.-stipendiat, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Unversitetet i Stavanger

 

Redaktion

Bontu Lucie Guschke, ph.d.-stipendiat, Department of Organization, Copenhagen Business School

Camilla Bruun Eriksen, ph.d., adjunkt, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Iram Khawaja, Lektor, DPU, Aarhus Universitet

Kathrine Bjerg Bennike, ph.d.-stipendiat, Institut for Globale Studier, Aalborg Universitet

Molly Occhino, ph.d.-stipendiat, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Sara Louise Muhr, professor MSO, Institut for Organisation, Copenhagen Business School

Tara Mehrabi, Postdoc, Unit of Gender Studies, Turku University

Tobias Skiveren, postdoc, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Søren Christian Krogh, ph.d. stud., Aalborg Universitet

Ahrong Yang Nissen, ph.d. stud., Aalborg Universitet

Maria Bee Christensen-Strynø, postdoc, Roskilde Univsersitet.

 

Layouter

Kasper Monty