Fagfællebedømmelse

Kvinder, Køn & Forsknings uvildige, anonyme og systematiserede fagfællebedømmelse.

Tidskriftet Kvinder, Køn & Forskning er et fagfællebedømt akademisk tidsskrift. Det betyder, at alle artikler i tidsskriftet gennemgår en uvildig, anonym og systematisk fagfællebedømmelse, hvilket er tidsskriftets garanti for den publicerede forsknings kvalitet.

Kvinder, Køn & Forsknings ordinære redaktion nedsætter en temaredaktion for hvert nummer. Temaredaktionen består af mindst et medlem fra den ordinære redaktion samt et eller flere inviterede temaredaktionsmedlemmer. Vi udgiver jævnlig et ’åbent’ nummer uden tema, hvor mindst to medlemmer af den ordinære redaktion varetager det redaktionelle arbejde.

Temaredaktionen udsender et call for papers, der inviterer til at indsende artikler inden for et givent emne eller tema. De, som ønsker at bidrage med en artikel til nummeret, sender et abstract til temaredaktionen. På baggrund af en videnskabelig vurdering af indsendte abstracts og et redaktionelt ønske om sammenhæng udvælger temaredaktionen de forfattere, som inviteres til at indsende en artikel til nummeret.

Alle artikler, som publiceres i Kvinder, Køn & Forskning, gennemgår en dobbelt anonym blind fagfællebedømmelse. Det betyder, at temaredaktionen (under overvågning af den ordinære redaktion) sender alle artikler i anonymiseret form til mindst to forskellige fagfæller, der bedømmer artiklen. Fagfællerne vælges ud fra (mindst) tre principper: 1) Viden. Fagfællebedømmere skal have dybdegående viden og forskningserfaring inden for området eller nærliggende områder, 2) Habilitet. Fagfællebedømmere må ikke være ansat på samme institut eller afdeling eller være i forskningssamarbejder med forfatteren. 3) Pluralisme. Fagfællerne skal repræsentere forskellige videnskabelige perspektiver, felter eller positioner.

De to fagfæller vurderer uafhængigt af hinanden, om artiklen lever op til fagets metoder, om der er transparens og sammenhæng i forskningsspørgsmål, metodologi, analyse og fortolkning. De vurderer også om artiklen forholder sig til den nationale og internationale forskning på området og om den lever op til videnskabelig etik og redelighed. Fagfællerne udformer hver en skriftlig bedømmelse og konkluderer på denne baggrund, hvorvidt de anbefaler, at artiklen A) skal afvises, B) skal omskrives med større rettelser, C) skal omskrives med mindre rettelser eller D) kan godkendes, som den er. Hvis artiklen skal omskrives med større rettelser, gennemgår artiklen en ny fagfællebedømmelse, når den indleveres igen. Under hele processen holdes fagfællerne og skribenten anonyme.

I tilfælde, hvor et redaktionsmedlem bidrager med en artikel til et nummer, udelukkes vedkommende fra hele fagfællebedømmelsesprocessen. Helt konkret sendes vedkommenden uden for døren, når redaktionen vurderer artiklerne på baggrund af fagfællebedømmelserne.

Tidsskriftet har et fagfællekorps på flere hundrede danske og internationale forskere, som kommer fra stort set alle universitetsdiscipliner. Der indgår både forskere og praktikere i korpset, men alle har grundlæggende videnskabelige meritter og erfaring.