Fokus og område

Kvinder, Køn & Forskning er et videnskabeligt tidsskrift, der:

– præsenterer original tværvidenskabelig forskning inden for feministisk teori, køn, magt og ulighed, både lokalt og globalt.

– fremmer den teoretiske og metodiske debat i kønsforskningen

– inviterer både etablerede og yngre forskere til at bidrage til feltet

– udgiver fire numre om året. Alle forskningsartikler gennemgår dobbelt-blindt peer review med to eller flere peer reviewere.

Kvinder, Køn & Forskning

Modtager gerne:

-          forskningsartikler og essays

-          debatindlæg, kommentarer og andet relevant materiale

-          boganmeldelser og ph.d.-omtaler for nyuddannede ph.d.-stipendiater inden for forskningsfeltet

Kontakt os for nærmere retningslinjer.
Artikler:                                             32.000-45.000 enheder (alt inklusivt)
Essays og debatindlæg:                     Maks. 25.000 enheder (alt inklusivt)
Boganmeldelser:                                Maks. 7.000 enheder (alt inklusivt)

 

Redaktionspanel:

Signe Arnfred (Roskilde Universitet), Agnes Arnórsdottir (Århus Universitet), Henning Bech
(Københavns Universitet), Annette Borchorst (Aalborg Universitet), Drude Dahlerup (Stockholm
Universitet), Lise Drewes (Roskilde Universitet), Dag Heede (Syddansk Universitet), Elin Kvande
(Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Nina Lykke (Linköping Universitet), Randi
Markussen (IT-Universitetet i København), Diana Mulinari (Lund Universitet), Petter Næss (Aalborg
Universitet), Klaus Petersen (Syddansk Universitet), Birgit Petersson (Københavns Universitet),
Gertrud Pfister (Københavns Universitet), Birgitte Possing (Statsarkiverne, Denmark), Iris
Rittenhofer (Aarhus Universitet), Bente Rosenbeck (Københavns Universitet), Tiina Rosenberg
(Stockholm Universitet), Anne Scott Sørensen (Syddansk Universitet), Birte Siim (Aalborg
Universitet), Nina Smith (Aarhus Universitet), Dorte Marie Søndergaard (Aarhus Universitet),
Mette Verner (Aarhus Universitet), Anette Warring (Roskilde Universitet).

 

Abonnement og salg:

Syddansk Universitetsforlag
Campusvej 55, 5230 Odense M
Tlf.: 65 50 17 40
E-mail: press@forlag.sdu.dk 

Copyright:

Kvinder, Køn & Forskning

Oplag: 650
Lay-out: Anne Houe
Tryk: Special-Trykkeriet, Viborg
ISSN: 0907-6182
E-mail: press@forlag.sdu.dk

Abonnementspriser:
Personligt abonnement pr. år: kr. 350
Institutionsabonnement pr. år: kr. 650
Pris pr. temanummer: kr. 125 plus moms

Medlemmer af Foreningen for Kønsforskning i Danmark modtager automatisk Kvinder, Køn & Forskning.
E-mail: medlem@koensforskning.dk
http://www.koensforskning.dk

Peer review-proces

Alle forskningsartikler gennemgår dobbelt-blindt peer review med to eller flere eksterne peer reviewere.
Essays og boganmeldelser gennemgår grundig redaktionel behandling, men ikke peer review.

Publiceringshyppighed

Tidsskriftet publicerer fire numre om året fordelt over tre udgivelser, hvoraf den ene udgivelse er et dobbeltnummer. 

Udgivelserne består primært af temanumre om specifikke emner inden for tidsskriftets emneområde. Der udsendes call for papers til alle temanumre. Lidt over halvdelen af vores udgivelser er engelsksprogede, de resterende udgives med artikler på nordiske sprog (dansk, svensk, norsk) eller engelsk.

Vi modtager også gerne Uden for Tema artikler. Disse publiceres ved førstkommende lejlighed, enten i et temanummer, hvis der er plads, eller i et Åbent nummer, når vi har modtaget tilstrækkelig mange Uden for Tema artikler. Kontakt redaktionssekretæren, hvis du vil vide mere om den aktuelle publiceringshyppighed for Uden for Tema artikler.