Om tidsskriftet

Fokus og område

Kvinder, Køn & Forskning er et videnskabeligt tidsskrift, der:

– præsenterer original tværvidenskabelig forskning inden for feministisk teori, køn, magt og ulighed, både lokalt og globalt.

– fremmer den teoretiske og metodiske debat i kønsforskningen

– inviterer både etablerede og yngre forskere til at bidrage til feltet

– udgiver op til fire numre om året. Alle forskningsartikler gennemgår dobbelt-blindt peer review med to eller flere peer reviewere.

Kvinder, Køn & Forskning

Modtager gerne:

-          forskningsartikler og essays

-          debatindlæg, kommentarer og andet relevant materiale

-          boganmeldelser og ph.d.-omtaler for nyuddannede ph.d.-stipendiater inden for forskningsfeltet

Se 'Indsendelser' for nærmere retningslinjer.

 

Peer review-proces

Alle forskningsartikler gennemgår dobbelt-blindt peer review med to eller flere eksterne peer reviewere.
Essays og boganmeldelser gennemgår grundig redaktionel behandling, og kan også udtages til peer review. Læs mere om vores review-proces.

Publiceringshyppighed

Tidsskriftet publicerer to numre om året. Fra 2020 udgives alle numre kun online. Før 2020 findes tidsskriftet også i trykte eksemplarer, som kan købes ved henvendelse til redaktionssekretæren.

Udgivelserne består primært af temanumre om specifikke emner inden for tidsskriftets emneområde. Der udsendes call for papers til alle temanumre.

Vi modtager også gerne Uden for Tema artikler. Disse publiceres ved førstkommende lejlighed, enten i et temanummer, hvis der er plads, eller i et Åbent nummer, når vi har modtaget tilstrækkelig mange Uden for Tema artikler. Kontakt redaktionssekretæren, hvis du vil vide mere om den aktuelle publiceringshyppighed for Uden for Tema artikler.

Open Access politik

Artikler publiceret i Kvinder, Køn & Forskning vil blive gjort gratis og frit tilgængelig i den accepterede version, opsat i tidsskriftets format i pdf., på tidsskriftets hjemmeside, umiddelbart efter publicering. Tidsskriftet tager ikke betaling for publicering af artikler eller andre dele af den redaktionelle proces. 

Tilladelser og rettigheder

Kvinder, Køn & Forskning udgives efter modellen 'grøn' open access. Dette betyder, at tidsskriftet tillader sine forfattere at arkivere deres egen artikel i åbne institutionelle arkiver (egenarkivering) eller på eget eller arbejdsgivers netsted, i den version og det format, som er blevet godkendt af tidsskriftets redaktion (den accepterede version, opsat i tidsskriftets format i pdf.), efter at artiklen er blevet publiceret (uden forsinkelse).

Tekster udgivet af Kvinder, Køn & Forskning følger Creative Commons licens BY-NC. Dette betyder at:

Du har frihed til:
Dele — kopier og redistribuere materialet via ethvert medie eller format
Tilpasse — remixe, transformere og bygge videre på materialet

Licensgiveren kan ikke tilbagetrække disse friheder så længe du følger licensvilkårene.

På følgende vilkår:
Kreditering — Du skal give passende kreditering, lave et link til licensen, og fortælle om eventuelle forandringer af værket. Det må du gøre på enhver fornuftig måde, men ikke tage hensyn til om licensholderen kan godkende din anvendelse.
IkkeKommerciel — Du må ikke bruge materialet til kommercielle formål.
Ingen yderligere begrænsninger — Du må ikke tilføje juridiske termer eller teknologiske tiltag som juridisk forhindrer andre i at gøre hvad licensen tillader.

Abonnement og salg:

Det er pt. ikke muligt at tegne abonnement, men ved registrering som læser her på siden kan man få en mail, når der udgives nye numre.

Financiering:

Kvinder, Køn & Forskning udgives med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

DFF logo DK

 

Copyright:

Før 2019: Kvinder, Køn & Forskning

Fra 2019: Forfatterne har ubegrænset copyright til deres eget værk.

ISSN nummer:
ISSN-print: 0907-6182 (før 2019)
ISSN-online: 2245-6937