Om tidsskriftet

Målsætninger og område

Kvinder, køn og forskning er et akademisk, fagfællebedømt multidisciplinært tidsskrift, som har til formål at udgøre et samlingssted for udvekslingen af kønsforskningens forskningsresultater og -diskussioner. Kvinder, køn og forskning er et dansk tidsskrift med nordisk forankring og internationalt sigte: Tidsskiftet søger at være platform for bredden og dybden af dansk kønsforskning og samtidig at præsentere nordiske og internationale tendenser og resultater. Disse undersøges i selvstændige artikler såvel som i temabårne særnumre.

Kvinder, køn og forskning publicerer artikler, essays, boganmeldelser og andre tekstgenrer, hvis udgangspunkt er kønsforskningens teorier, metodologier og temaer i et dansk/nordisk perspektiv. Redaktionen vægter således bidrag, som indgår i en kvalificeret og indsigtsfuld dialog med kønsforskningens metoder og historie, herunder feministiske teoridannelser og diskussioner.

Kvinder, køn og forskning modtager gerne bidrag, som tager udgangspunkt i feministiske epistemologier og som vægter kønsforskningens intersektionelle perspektiver. Det vil bl.a. sige forskning og forskningsformidling, som yder særlig opmærksomhed til den måde, hvorpå køn samvirker med andre kategorier som fx race/racialisering, etnicitet, klasse, handicap, seksualitet, alder og lignede. Tidsskriftet prioriterer forskning, som centrerer stemmer og erfaringer fra sociale positioner, der traditionelt marginaliseres.

Kvinder, køn og forskning giver plads til publicering af endelige forskningsresultater såvel som metodiske og teoretiske undersøgelser og eksperimenter. Tidsskriftet inviterer både etablerede og yngre forskere til at bidrage til feltet. Vi ønsker at styrke den tværdisciplinære diskussion mellem kønsforskere og værdsætter derfor bidrag, som søger at tilgængeliggøre forskningsresultater for kønsforskere uden for skribentens egen disciplin.

Tidsskriftet ønsker at kvalificere og styrke en dansk og nordisk terminologi og samtale om nordisk såvel som international kønsforskning. Kvinder, køn og forskning modtager derfor artikler og essays på dansk, norsk og svensk såvel som engelsk, men hvor det er muligt prioriterer vi bidrag på skandinaviske sprog.

Se 'Indsendelser' for nærmere retningslinjer.

 

Peer review-proces

Alle forskningsartikler gennemgår dobbelt-blindt peer review med to eller flere eksterne peer reviewere.
Essays og boganmeldelser gennemgår grundig redaktionel behandling, og kan også udtages til peer review. Læs mere om vores review-proces.

Publiceringshyppighed

Tidsskriftet publicerer to numre om året. Fra 2020 udgives alle numre kun online. Før 2020 findes tidsskriftet også i trykte eksemplarer, som kan købes ved henvendelse til redaktionssekretæren.

Udgivelserne består primært af temanumre om specifikke emner inden for tidsskriftets emneområde. Der udsendes call for papers til alle temanumre.

Vi modtager også gerne Uden for Tema artikler. Disse publiceres ved førstkommende lejlighed, enten i et temanummer, hvis der er plads, eller i et Åbent nummer, når vi har modtaget tilstrækkelig mange Uden for Tema artikler. Kontakt redaktionssekretæren, hvis du vil vide mere om den aktuelle publiceringshyppighed for Uden for Tema artikler.

Open Access politik

Artikler publiceret i Kvinder, Køn & Forskning vil blive gjort gratis og frit tilgængelig i den accepterede version, opsat i tidsskriftets format i pdf., på tidsskriftets hjemmeside, umiddelbart efter publicering. Tidsskriftet tager ikke betaling for publicering af artikler eller andre dele af den redaktionelle proces. 

Tilladelser og rettigheder

Kvinder, Køn & Forskning udgives efter modellen 'grøn' open access. Dette betyder, at tidsskriftet tillader sine forfattere at arkivere deres egen artikel i åbne institutionelle arkiver (egenarkivering) eller på eget eller arbejdsgivers netsted, i den version og det format, som er blevet godkendt af tidsskriftets redaktion (den accepterede version, opsat i tidsskriftets format i pdf.), efter at artiklen er blevet publiceret (uden forsinkelse).

Tekster udgivet af Kvinder, Køn & Forskning følger Creative Commons licens BY-NC. Dette betyder at:

Du har frihed til:
Dele — kopier og redistribuere materialet via ethvert medie eller format
Tilpasse — remixe, transformere og bygge videre på materialet

Licensgiveren kan ikke tilbagetrække disse friheder så længe du følger licensvilkårene.

På følgende vilkår:
Kreditering — Du skal give passende kreditering, lave et link til licensen, og fortælle om eventuelle forandringer af værket. Det må du gøre på enhver fornuftig måde, men ikke tage hensyn til om licensholderen kan godkende din anvendelse.
IkkeKommerciel — Du må ikke bruge materialet til kommercielle formål.
Ingen yderligere begrænsninger — Du må ikke tilføje juridiske termer eller teknologiske tiltag som juridisk forhindrer andre i at gøre hvad licensen tillader.

Abonnement og salg:

Det er pt. ikke muligt at tegne abonnement, men ved registrering som læser her på siden kan man få en mail, når der udgives nye numre.

Financiering:

Kvinder, Køn & Forskning udgives med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

DFF logo DK

 

Copyright:

Før 2019: Kvinder, Køn & Forskning

Fra 2019: Forfatterne har ubegrænset copyright til deres eget værk.

ISSN nummer:
ISSN-print: 0907-6182 (før 2019)
ISSN-online: 2245-6937