Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 1 (2014)

Nye veje til at undersøge fysikstuderendes konceptuelle forståelse af klassisk mekanik

  • Sofie Birch Jensen
  • Lene Møller Madsen
Fremsendt
februar 26, 2014
Publiceret
2014-03-05

Resumé

I denne artikel undersøges det hvilket indblik The Force Concept Inventory (FCI) giver i fysikstuderendeskonceptuelle forståelse af newtonsk mekanik. Et udvalg af fysikstuderende fra KøbenhavnsUniversitet er blevet testet i FCI-spørgsmål i et traditionelt multiple choice-format og efterfølgende iet sociokulturelt evalueringsformat med henblik på at undersøge evalueringsformatets betydningfor de studerendes besvarelser. Resultaterne af denne undersøgelse giver anledning til at diskuterebehovet for en mere nuanceret læringsteoretisk forståelse af hvad det vil sige at have en konceptuelforståelse af newtonsk mekanik, hvor erkendelsen af at de studerendes newtonske tænkning ofte erkontekstafhængig, inkorporeres. This article investigates what The Force Concept Inventory (FCI) tells us about students’ conceptualunderstanding of Newtonian mechanics. First year physics students from The University of Copenhagenwere tested in classical mechanics questions using both the FCI multiple choice test and asocio-culturally inspired test developed for this purpose. The results show that by using different assessmentforms different aspects of students’ conceptual understanding can be observed. The paperargues for a more nuanced approach to the understanding of what it means to have a conceptualunderstanding of Newtonian mechanics. Including considerations of the importance of context isvital in such a nuanced approach.