Hvordan uddanner vi gymnasielærere?

Forfattere

  • Claus Michelsen

Resumé

Artiklen formidler hvordan der på Syddansk Universitet er udviklet en række tilbud om didaktiske aktiviteter til studerende på de naturvidenskabelige tofagsuddannelser, der har gymnasielærerprofession som en potentiel jobmulighed efter endt studium. Med afsæt i fire studerendes oplevelser af de didaktiske aktiviteter diskuteres det hvordan universiteterne kan bidrage til at styrke gymnasielærerprofessionen og give de kommende gymnasielærere en oplevelse af sammenhæng mellem videnskabsfag og undervisningsfag og forberede dem til på et videnskabeligt grundlag at bidrage til udvikling af undervisningspraksis.

Publiceret

2020-12-05

Citation/Eksport

Michelsen, C. (2020). Hvordan uddanner vi gymnasielærere?. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2020(4), 20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/122875

Nummer

Sektion

Artikler