Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 4 (2015)

Studiegrupper og studiegruppevejledere på naturvidenskabelige universitetsuddannelser

  • Nadia Rahbek Dyrberg
  • Camilla Gundlach Kromann
  • Claus Michelsen
Fremsendt
november 16, 2015
Publiceret
2015-11-16

Resumé

Studiegruppekonceptet på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, er et resultat af fakultetets uddannelsesudvikling og består i prædefinerede studiegrupper med tilknyttede studiegruppevejledere der faciliterer gruppernes arbejde og sikrer produktivitet og samarbejde. De nye studerende hjælpes på vej i transformationen fra elev til studerende af både deres gruppemedlemmer og af studiegruppevejlederen – en ældre studerende der er både rollemodel og facilitator. De nye studerende oplever gavnlige effekter af studiegrupperne i forhold til både faglige, sociale og studietekniske kompetencer. Et særligt interessant fund er at også studiegruppevejlederne udvikler deres studiekompetencer gennem funktionen som studiegruppevejleder.

 

The concept of study groups at The Faculty of Science, University of Southern Denmark, is a product of the faculty’s educational development. It consists of predefined study groups with associated study group supervisors that facilitate group work to secure productivity and cooperation. The students get help from both team members and study group supervisors in their transformation to university students. The study group supervisor is a role model and an older student. The new students experience benefits with regards to academic competences, social competences, and study tech nique. An interesting finding is that the study group supervisors also develop their study competences.

Mest læste artikler af samme forfatter(e)

1 2 > >>