Årg. 15 Nr. 26 (2022): Pædagogik og online undervisning

					Se Årg. 15 Nr. 26 (2022): Pædagogik og online undervisning

Redaktør: Mikkel Godsk, godsk@au.dk, CED, Aarhus Universitet 
Redaktør: Roland Hachmann, rhac@ucsyd.dk, UC SYD 
Redaktør: Christian Dalsgaard, cdalsgaard@edu.au.dk, DPU, Aarhus Universitet 

I LOM #26 sætter vi fokus på pædagogik og online undervisning for at belyse, hvordan online undervisning mest hensigtsmæssigt tilrettelægges, gennemføres og evalueres. Hvordan udvikles pædagogisk begrundet online undervisning? Hvordan sikres hensigtsmæssig brug af digitale platforme og værktøjer, hvor online-formatets muligheder udnyttes optimalt? 

Undervisning under Corona-pandemien har givet anledning til gentænkning af eksisterende undervisningsformer, og nye praksisser med onlineundervisning er blevet etableret. Modsat den undervisning, der har fokuseret på at løse et akut behov for fjernundervisning (ofte omtalt som “Emergency Remote Teaching”), er der nu (eller burde der være) tid til en egentlig transformation af undervisningen, således at der tages højde for online-formatets teknologiske og pædagogisk/didaktiske rammer. 

LOM #26 inviterer artikler, der præsenterer overvejelser om online-formatet og pædagogisk udnyttelse af digitale platforme og værktøjer, herunder design- og udviklingsprocesser, som kan medvirke til at synliggøre de valg, der skal træffes undervejs i tilrettelæggelsen af onlineundervisning. Vi er interesseret i artikler, der eksempelvis gentænker undervisningens tempo, underviser-studenter-ratio, pædagogik, roller, synkronitet samt bedømmelses- og feedbackformer i relation til online-formatet.  

Publiceret: 05-07-2022