Håbefuld pædagogik og online-undervisning på videregående uddannelser

Forfattere

  • Marianne Riis
  • Stinus L.S. Mikkelsen
  • Thomas R.S. Albrechtsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v15i26.130487

Nøgleord:

online undervisning, , Coronanedlukning, videregående uddannelser, håb

Resumé

Formålet med denne artikel er at bidrage teoretisk til videreudvikling af online-undervisning ved at præsentere og diskutere teorier om håb som mulige pædagogiske tilgange. Baggrunden herfor er hovedresultater fra en undersøgelse af online-undervisning på danske videregående uddannelser under corona-nedlukningen. Overordnet viste undersøgelsen, at der var udfordringer med at få denne form for undervisning til at fungere meningsfuldt. Anvendt som ekstrem case kan undersøgelsen sige noget om forskellige indlejrede udfordringer i online-undervisning, der blot blev tydeliggjort under nedlukningen. I artiklen fremhæves tre forskellige udfordringer, og der opstilles krav til hvordan uddannelsesteknologier fremadrettet kan og bør imødekomme en håbefuld pædagogik. Hovedpointen er, at håb kan udgøre et alternativ til en forenklet dikotomisk tilgang til feltet og dermed være med til at nuancere tilgangen til online-undervisning.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Baggaley, J. (2019). The Distance Education Journal at 40: crossroads and horizons, Distance Education, 40,

-437. https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1681891

Bayne, S. (2015). 'What's the matter with 'technology enhanced learning'?', Learning, Media and Technology, 40, 1, 5-20. https://doi.org/10.1080/17439884.2014.915851

Balslev, J. (2020). Evidence of a potential: The political arguments for digitizing education 1983-2015. Roskilde Universitet. Ph.d.-afhandling.

Beetham, H. & Sharpe, R. (2007). Rethinking pedagogy for a digital age: Designing and delivering e-learning. London: Routledge.

Bloch, E. (1995). The Principle of Hope. (3 bind). Boston: MIT Press.

Bond, M., Bedenlier, S., Marin, V.I. & Händel, M. (2021). Emergency remote teaching in higher education:mapping the first global online semester. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18, 50, https://doi.org/10.1186/s41239-021-00282-x

Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Education in normal, new normal, and next normal: Observations from the past, insights from the present and projections for the future. Asian Journal of Distance Education, 15, 2, i-x. https://doi.org/10.5281/zenodo.4362664

Castañeda, L. & Selwyn, N. (2018). More than tools? Making sense of the ongoing digitizations of higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15, 22, https://doi.org/10.1186/s41239-018-0109-y

Castañeda, L., & Williamson, B. (2021). Assembling New Toolboxes of Methods and Theories for Innovative Critical Research on Educational Technology. Journal of New Approaches in Educational Research, 10, 1, 1-14. https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.703

Cone, L. (2021). The platform classroom: troubling student configurations in a Danish primary school. Learning, Media and Technology, https://doi.org/10.1080/17439884.2021.2010093

Cuban, L. & Jandric, P. (2015). The dubious promise of educational technologies: historical patterns and future challenges. E-Learning and Digital Media, 12, 3-4, 425-439. https://doi.org/10.1177/2042753015579978

Cullinan, J., Flannery, D., Harold, J., Lyons, S. & Palcic, D. (2021). The disconnected: COVID-19 and disparities in access to quality broadband for higher education students. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18, 26. https://doi.org/10.1186/s41239-021-00262-1

Duckworth, A. (2016). Grit: The Power of Passion and Perseverance. New York: Scribner.

Eagleton, T. (2015). Hope Without Optimism. New Haven: Yale University Press.

Eliott, J.A. (Ed.) (2005). Interdisciplinary Perspectives on Hope. New York: Nova Science Publishers, Inc.

Facer, K. & Selwyn, N. (2021). Digital technology and the futures of education – towards ‘non-stupid’ optimism. Paris: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071

Flyvbjerg, B. (2015). Fem misforståelser om casemetoden. I S. Brinkmann & L. Tanggaard (red.), Kvalitative metoder: En grundbog (2. udg.). København: Hans Reitzel.

Fullan, M., Quinn, J., Drummy, M. & Gardner, M. (2020). Education reimagined: The future of learning. Position paper from Microsoft and New Pedagogies for deep learning. https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/Microsoft-EducationReimagined-Paper.pdf

Gaebel, M. (2020). Covid-19 and digitally enhanced learning and teaching: new opportunities in challenging times. European University Association.

Gallagher, M.W. & Lopez, S.J. (2018). The Oxford Handbook of Hope. New York: Oxford University Press.

Georgsen, M., & Qvortrup, A. (red.) (2021). Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020. Rapport (www.ucviden.dk).

Gibson, J.J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin Company.

Goodyear, P. (2011). Affect, technology and convivial learning environments. In: Calvo, R. & D’Mello (Eds.). New Perspectives on Affect and Learning Technologies. (Pp. 243-254). New York: Springer.

Gourlay, L. (2021). There is no ‘virtual learning’: the materiality of digital education. Journal of New Approaches in Educational Research, 10, 1, 57-66. https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.649

Graven, V. & Olsen, J.B. (2018). Hvor der er håb: Fra teori til sundhedsfaglig praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Harasim, L. (2017). Learning theory and online technologies. (2nd edition). London: Routledge.

Heuvel, S.C. (Ed.) (2020). Historical and Multidisciplinary Perspectives on Hope. Cham: Springer.

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B. Trust, T. & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. Friday, March 27.

Illich, I (1971). Deschooling society. London: Marion Boyars Publishers.

Illich, I. (1973). Tools for conviviality. London: Marion Boyars Publishers.

Jandrić, P (2014). Deschooling Virtuality. Open Review of Educational Research, 1, 1, 84-98. https://doi.org/10.1080/23265507.2014.965193

Jandrić, P. & Ford, D.R. (2020). Postdigital Ecopedagogies: Genealogies, Contradictions, and Possible Futures. Postdigital Science and Education. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00207-3

Kirkwood, A. & Price, L. (2014). Technology-enhanced learning and teaching in higher education: what is ‘enhanced’ and how do we know? A critical literature review. Learning, Media and Technology, 39, 1, 6-36. https://doi.org/10.1080/17439884.2013.770404

Laufer, M., Leiser, A., Deacon, B., de Brichambaut, P.P., Fecher, B. Kobsda, C. & Hesse, F. (2021). Digital higher education: a divider or bridge builder? Leadership perspectives on edtech in a COVID-19 reality. International Journal of Education in Technology in Higher Education, 18, 51. https://doi.org/10.1186/s41239-021-00287-6

Lowenthal, P.R. & Snelson, C. (2017). In search of a better understanding of social presence: An investigation into how researchers define social presence. Distance Education, 38, 2, 141-159. https://doi.org/10.1080/01587919.2017.1324727

Marcel, G. (1959). Håbets friske vind: erfaringer fra Moralsk Oprustning. København: Hans Reitzels Forlag.

Marcel, G. (1962). Homo Viator: Introduction to a Metaphysics of Hope. New York: Harper & Row.

Munro, M. (2018). The complicity of digital technologies in the marketisation of UK higher education: exploring the implications of a critical discourse analysis of thirteen national digital teaching and learning strategies. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15, 11. https://doi.org/10.1186/s41239-018-0093-2

Nortvig, A-M. (2018). Technology and Presence: Multi-presence in online interactions. I D. Kolbæk (red.), Online Collaboration and Communication in Contemporary Organizations (Bind 1, s. 220-233). IGI global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-4094-6.ch012

Nygaard, B. (2014). Håb. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Qvortrup, A., Gissel, S.T., Misfelt, M. & Hansen, J.J. (2019). Den digitale læringsplatform i Danmark. Potentialer og udfordringer - implementering og brug. Temanummer. Learning Tech, 6.

Riis, M. & Brodersen, A. (2021). Designing for Boundary Crossing and ICT-based Boundary Objects in Dual VET. In: N. Bonderup Dohn, S. B. Hansen, J. J. Hansen, T. Ryberg, & M. de Laat (red.), Conceptualizing and Innovating Education and Work with Networked Learning (s. 37-51). Cham: Springer.

Rosenlund, L. T. & Christiansen, R.B. (2016). Tilstedeværende fravær: undervisere og studerende i MOOCs. I: Nortvig, A. & Hestbech, A.M. (red.). Nye design for undervisning og uddannelse: MOOCs – massive open online courses (s. 57-72). Frederikshavn: Dafolo.

Ryberg, T. (2021). Historisk blik på uddannelsesteknologi og online-undervisning. Kognition & Pædagogik, 31, 122, 8-18.

Sancho-Gil, J.M., Rivera-Vargas, P. & Mino-Puigcercos, R. (2020). Moving beyond the predictable failure of Ed-Tech initiatives. Learning, Media and Technology, 45, 1, 61-75. https://doi.org/10.1080/17439884.2019.1666873

Seligman, M.E.P., Railton, P., Baumeister, R. & Sripada, C. (2016). Homo Prospectus. New York: Oxford University Press.

Selwyn, N. (2011). Education and technology. Key Issues and Debates. London: Continuum International Publishing.

Selwyn, N. (2014). Digital Technology and the Contemporary University: Degrees of digitization. London: Routledge.

Selwyn, N. (2016). Is Technology Good for Education? London. John Wiley & Sons.

Snyder, C.R. (1994). The Psychology of Hope: You Can Get There from Here. New York: The Free Press.

te Riele, K. (2009). Pedagogy of hope. In: K. te Riele (Ed.). Making Schools Different. (Pp. 65-73). London: SAGE.

te Riele, K. (2010). Philosophy of Hope: Concepts and Applications for Working with Marginalized Youth. Journal of Youth Studies, 13, 35-46. https://doi.org/10.1080/13676260903173496

Nørgård, R. T. (2021). Hybrid undervisning og læring: Principper, formater og aktiviteter. Kognition & Pædagogik, 31, 122, 20-33.

Webb, D. (2007). Modes of hoping. History of the Human Sciences, 20, 3, 65-83. https://doi.org/101177/0952695107079335

Webb, D. (2013). Pedagogies of Hope. Studies in Philosophy of Education, 32, 397-414. https://doi.org/10.1007/s11217-012-9336-1

Webb, D. (2019). Education and the Construction of Hope. In: Green, R.M. (Eds.) (). Theories of Hope: Exploring Alternative Affective Dimensions of Human Experience. (. Pp.131-154). Lanham: Lexington Books.

Weidlich, J. & Kalz, M. (2021). Exploring predictors of instructional resilience during emergency remote teaching in higher education. International Journal of Education in Technology in Higher Education, 18, 43. https://doi.org/10.1186/s41239-021-00278-7

Zhao, Y. (2020). COVID-19 as a catalyst for educational change. Prospects (2020) 49, 29–33. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09477-y

Downloads

Publiceret

18-08-2022 — Opdateret d. 19-08-2022

Citation/Eksport

Riis, M., Mikkelsen, S. L., & Albrechtsen, T. R. (2022). Håbefuld pædagogik og online-undervisning på videregående uddannelser. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(26), 16. https://doi.org/10.7146/lom.v15i26.130487