Fra nødundervisning til bæredygtig digital undervisning

Hvordan underviseres erfaring hænger sammen med behov for organisatorisk understøttelse

Forfattere

  • Emil Bøgh Løkkegaard Københavns Universitet
  • Liv Nøhr Københavns Universitet
  • Maria Hvid Stenalt Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v15i26.130480

Resumé

Den tvungne digitalisering af undervisningen under corona-nedlukningerne har rejst spørgsmål om, hvorvidt, og i så fald hvordan, erfaringerne fra denne tid skal efterlade et aftryk på fremtidig undervisning. Både danske og internationale undersøgelser peger på, at organisatorisk understøttelse er vigtig, hvis en evt. udvikling skal være bæredygtig. Her fremhæves bl.a. en styrkelse af underviseres tekniske kunnen og selvtillid (erfaring) samt anerkendelse og belønning af digitale undervisningsinitiativer. Denne artikel undersøger, hvad undervisere selv finder vigtigt, og om der er en relation mellem, hvad underviserne fremhæver og deres erfaringsniveau, baseret på fritekstssvar fra universitetsundervisere indsamlet i forbindelse med evalueringer på Københavns Universitet i hhv. efteråret 2020 og foråret 2021. Via en epistemisk netværksanalyse undersøges forbindelser i svarene mellem organisatoriske behov fordelt på undervisernes selvopfattede erfaringsniveau. Artiklen finder, at behovene for organisatorisk understøttelse ændrer sig alt efter erfaringsniveau, men at barriererne samtidigt er tæt forbundet, ligegyldigt hvilken erfaring man har. 

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Casanova, D., & Price, L. (2018). Moving towards sustainable policy and practice – a five level framework for online learning sustainability. Canadian Journal of Learning and Technology/La revue canadienne de l’apprentissage et de la technologie, 44(3). https://learntechlib.org/p/188301/

Christensen, I. F., Dalsgaard, C., Georgsen, M. & Hachmann, R. (2021). Undervisning, læring og teknologi under Corona-pandemien. Introduktion til Læring og Medier (LOM) nr. 24, 2021. Læring og Medier (LOM) nr. 24, 1-7. https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.129163

Giovannella, C., & Marcello, P. (2020). The effects of the Covid-19 pandemic seen through the lens of the Italian university teachers and the comparison with school teachers’ perspective. INTERACTION DESIGN & AR-CHITECTURE(S), 46, 120-136. https://www.academia.edu/67528495/The_effects_of_the_Covid_19_pandemic_seen_through_the_lens_of_the_Italian_university_teachers_and_the_comparison_with_school_teachers_perspective

Godsk, M. (2021). Coronapandemiens indflydelse på universitetsadjunkters holdning til teknologi i undervisnin-gen. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)., nr. 24. https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125580

Hjelsvold, R., Nykvist, S. S., Lorås, M., Bahmani, A., & Krokan, A. (2020). Educators’ experiences online: How CO-VID-19 encouraged pedagogical change in CS education. In Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning (No. 4). Chicago. https://ojs.bibsys.no/index.php/NIK/article/view/817

Langford, M., & Damsa, C. (2020). Online Teaching in the Time of COVID-19: Academic teachers’ experiences in Norway. Centre for Experiential Legal Learning (CELL), University of Oslo. https://www.jus.uio.no/cell/ressurser/evaluering/rapporter/report-university-teachers-160420-with-annex.pdf

Lyngdorf, N. E. R, Bertel, L. B., Andersen, T. & Ryberg, T. (2021). Problem-baseret læring under en pandemi: Erfa-ringer med digitalt understøttede læringsaktiviteter i en nedlukningstid. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)., nr. 24. https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125686

Shaffer, D. W. (2017). Quantitative ethnography. Cathcart Press, Madison.

Shaffer, D. W., Collier, W., Ruis, A. R. (2016). A tutorial on epistemic network analysis: Analyzing the structure of connections in cognitive, social, and interaction data. Journal of Learning Analytics, 3(3), 9-45.

Shaffer, D., Ruis., A. (2017). Epistemic network analysis: A worked example of theory-based learning analytics. Handbook of learning analytics. https://par.nsf.gov/servlets/purl/10060304

Tartavulea, C. V., Albu, C. N., Albu, N., Dieaconescu, R. I., & Petre, S. (2020). Online Teaching Practices and the Effectiveness of the Educational Process in the Wake of the COVID-19 Pandemic. Amfiteatru Economic, 22(55), 920-936. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=888564

Watermeyer, R., Crick, T., Knight, C., & Goodall, J. (2021). COVID-19 and digital disruption in UK universities: Afflictions and affordances of emergency online migration. Higher Education, 81, 623-641. https://doi.org/10.1007/s10734-020-00561-y

Zhao, S., & Song, J. (2021). What kind of support do teachers really need in a blended learning context?. Australa-sian Journal of Educational Technology, 116-129. https://doi.org/10.14742/ajet.6592

Københavns Universitet. (Besøgt Januar 2022). Education with closer ties to research and practice. https://about.ku.dk/strategy2023/education/

ENA (Besøgt Januar 2022). https://app.epistemicnetwork.org/login.html

Downloads

Publiceret

05-07-2022

Citation/Eksport

Bøgh Løkkegaard, E., Nøhr, L., & Stenalt, M. H. (2022). Fra nødundervisning til bæredygtig digital undervisning: Hvordan underviseres erfaring hænger sammen med behov for organisatorisk understøttelse. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(26). https://doi.org/10.7146/lom.v15i26.130480