Socio-materielle sammenfiltringer med legekvaliteter i playlab

Forfattere

  • Vibeke Schrøder Københavns Professionshøjskole
  • Helle Hovgaard Jørgensen Pædagoguddannelsen, UC Lillebælt
  • Helle Marie Skovbjerg

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v15i26.133944

Resumé

I 2019 er der blevet etableret playlabs på alle danske lærer- og pædagoguddannelser, men få studier har undersøgt, hvordan rummets og materialernes betydning bidrager til at skabe læreprocesser med legekvaliteter i videregående uddannelse. Denne artikel undersøger derfor, hvordan rum, materialer og legende læreprocesser praktiseres og sammenfiltres i playlab.  Vi iværksætter et post-humanistisk socio-materielt perspektiv og anvender begreber om sammenkastethed, sammenfiltring og scripting/descripting af rum, materialer og mennesker. Gennem kvalitative metoder, designundersøgelser og situationsanalyser viser vi, hvordan forskellige materialiteter træder frem og udfoldes som henholdsvis synlige, usynlige og foranderlige, og at det legende ligeledes kan optræde synligt og usynligt. Når praktiseringen af legende læreprocesser undersøges gennem disse socio-materielle perspektiver kan vi tydeliggøre hvordan læreprocesser med legekvaliteter opstår og praktiseres i et playlab, der til stadighed scriptes og descriptes i en sammenkastethed, hvor rum, materialer og legende læreprocesser sammenfiltres og kan skabe et aktivt læringsrum.

Referencer

Aagaard, J. & Matthiesen, N. (2016). Methods of materiality: participant observation and qualitative research in psychology. Qualitative Research in Psychology, 13:1, 33-46. Doi: 10.1080/14780887.2015.1090510

Akrich, M. (1992). The De-Scription of Technical Objects. In: W. E. Biljker & J. Law (ed): Shaping Technology, Building Society: Studies in Sociotechnical Change, p. 205-224. MIT Press.

Andersen, P. Ø. & Ellegaard, T. (ed.) (2017). Klassisk og moderne pædagogisk teori. 3. udgave. Hans Reitzel.

Barab, S.A. &. Squire D. (2004). Design-based Research: putting a Stake in the Ground. The Journal of the Learning Science, 13 (1).

Barad, K. (2003). Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 28(3), 801-831.

Binder, T., & Brandt, E. (2017). Design (research) practice. I L. Vaughan (ed.), Practice Based Design Research (p. 101-110).

Bogost, I. (2016). Play anything: the pleasure of limits, the uses of boredom, and the secret of games. Basic Books.

Boysen, M, Jensen, H., von Seelen, J., Skovbjerg, H. M. (2022, in press). Playful learning designs in teacher education and early childhood teacher education: a scoping review. International Journal on Teaching and Teacher Education.

Brinkmann, S., & Tanggaard, L. (2010). Toward an Epistemology of the Hand. Springer Netherlands.

Bøjer, B. (2019). Unlocking Learning Spaces: An Examination of the Interplay between the Design of Learning Spaces and Pedagogical Practices. Ph.d. Thesis. The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Design and Conservation.

Chappell, K., Hetherington, L., Keene, H. R., Wren, H., Alexopoulos, A., Ben-Horin, O., Bogner, F. X. (2019). Dialogue and materiality/embodiment in science|arts creative pedagogy: Their role and manifestation. Thinking Skills and Creativity, 31, 296-322. 10.1016/j.tsc.2018.12.008

Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory. Sage.

Christensen, O., Gynther, K., & Petersen, T. B. (2012). Tema 2: Design-Based Research – introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 5(9). https://doi.org/10.7146/lom.v5i9.6140

Clarke, A. E. (2011). Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. Symbolic Interaction, 26(4), 553-576.

Damsholt, T., & Sandberg, M. (2018). Hvor tingene summer: Stemning og læringsrum på universitetet. I M. Martinussen, & K. Larsen (eds.), Materialitet og læring (p. 49-74). [2] Hans Reitzels Forlag.

Dewey, J. (1997). How we think. Dover Publications.

Douglas, M. (1966). Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Routledge.

Ehn, B., Löfgren, O. & Wilk, R. (2016). Exploring Everyday Life. Strategies for Ethnography and Cultural Analysis. Rowmann & Littlefield.

Fenwick, T., Edwards, R., & Sawchuk, P. (2011). Emerging Approaches to Educational Research: Tracing the sociomaterial (1st Ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203817582

Fock, N. (1989). Den tjenstvillige kammertjeners dilemma. Kulturel tilpasning i Ecuador. In: Hastrup, K. & Ramløv, K. Kulturanalyse. Fortolkningens forløb i antropologien. Akademisk Forlag.

Fisher, R. & Gaydon, P. (2019) in James, A., & Nerantzi, C. The Power of Play in HE: Creativity in Tertiary Learning. Palgrave Macmillan Ltd.

Gjerløff, A. K. & Jacobsen, A. F. (ed.) (2014). Da skolen blev sat i system. Dansk skolehistorie 3. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Aarhus Universitetsforlag.

Hasse, C. (2015). An anthropology of learning: on nested frictions and cultural engagements in organisations. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9606-4

Hasse, C. (2014). Menneskelige transformationer i laboratorier. In Staunæs, D., Adriansen, H. K., Dupret, K., Høyrup, S., & Nickelsen, N. C. M. (2014). Læringslaboratorier og-eksperimenter. Aarhus Universitetsforlag.

Hein, N. (2018). Situationsanalyse: forældrepositioner i elevers mobning som eksempel. In Bøttcher, L., Kousholt, D. & D. Winther-Lindqvist (Eds.), Kvalitative analyseprocesser: med eksempler fra det pædagogisk psykologiske felt. Samfundslitteratur.

Henricks, T. S. (2015). Play as Experience. American Journal of Play, 8(1), 18-49. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1080011&site=ehost-live

Hodder, I. (2012). Entangled. An Archaeology of the relationships between Human and Things. Wiley-Blackwell.

Hutters, C. & Sørensen, D. (2015). Eksperimenter som innovationskraft i uddannelsespraksis. Gjallerhorn 21, p. 60-71.

Jensen, J.C., Lund, O., Pedersen, O. Skovbjerg, H.M. (2021). Playful approaches to learning as a realm for the humanities in the culture of higher education: A hermeneutical literature review. Arts and Humanities in Higher Education.

Jørgensen, H. H., Schrøder, V., & Skovbjerg, H. M. (2022). Playful Learning, Space and Materiality: An Integrative Literature Review. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-14. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.2021443

Lave, J., & Wenger, E. (2003). Situeret læring - og andre tekster. Hans Reitzel.

Mardell, B., Wilson, D., Ryan, J., Ertel, K., Krechevsky, M., & Baker, M. (2016). Towards a pedagogy of play. Cambridge, MA: Harvard Graduate School of Education,

Martinussen, M., & Larsen, K. (Eds.). (2018). Materialitet og læring. Hans Reitzel.

Massey, Doreen (2005). for space. Sage Publications.

Nørgård, R. T., Toft-Nielsen, C., & Whitton, N. (2017). Playful learning in higher education: developing a signature pedagogy. International Journal of Play, 6(3), 272-282. https://doi.org/10.1080/21594937.2017.1382997

Orlikowski, W. J. (2010). The sociomateriality of organizational life: considering technology in management research. Cambridge Journal of Economics, 34, 125-141. Doi: 10.1093/cje/bep058

Pink, S. (2013). Doing Visual Ethnography (3.th ed.). SAGE Publications Ltd.

Sand, A-L., Skovbjerg, H. M., & Tanggaard, L. (2021). Re-thinking research interview methods through the multisensory constitution of place. Qualitative Research. https://doi.org/10.1177/1468794121999009

Schrøder, V. (2021). Metoder til at undersøge digitale teknologier i skolens praksis. In: Møller, H., Jensen, M. E., Schrøder, V., Gregersen, A. S. Kvalitative undersøgelser i læreruddannelsens BA-projekt. Inspiration fra praksisnær forskning. Samfundslitteratur.

Skovbjerg, H. M., Jørgensen, H. H., Quiñones, K. Z. P., & Bekker, T. (2022). Designing Play Tarot Cards to support Designing for Playful Learning in Teacher Education. I Design Research Society Conference https://dl.designresearchsociety.org/drs-conference-papers/drs2022/researchpapers/14/

Skovbjerg, H.M. (2021). On Play. Samfundslitteratur.

Skovbjerg, H. M., & Jørgensen, H. H. (2021). Legekvaliteter: Udvikling af et begreb om det legende i lærer- og pædagoguddannelsen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.127125

Staunæs, D., Adriansen, H. K., Dupret, K., Høyrup, S., & Nickelsen, N. C. M. (2014). Læringslaboratorier og-eksperimenter. Aarhus Universitetsforlag.

Sørensen, Estrid (2009). The Materiality of Learning. Cambridge University Press.

Walsch, G., McMillan, D., & McGuinness, C. (2017). Playful Teaching and Learning. Sage.

Wallin, K. (1997). Reggio Emilia og de hundrede sprog (1. udgave, 1. oplag ed.). Dafolo.

Winther, I. W. (2018). Det upåagtedes etnografi: Det upåagtedes etnografi – feltvandring og sanselige metoder som etnografiske tilgange i undersøgelsen af ‘ik’ noget’. In M. Hviid Jacobsen, & H. L. Jensen (Eds.), Etnografier (1 ed.). Hans Reitzels Forlag.

Ørngreen, R. (2015). Reflections on Design-Based Research: In Online Educational and Competence Development Projects. I J. Abdelnour Nocera, B. R. Barricelli, A. Lopes, P. Campos, & T. Clemmensen (eds.), Human Work Interaction Design. Work Analysis and Interaction Design Methods for Pervasive and Smart Workplaces: 4th IFIP 13.6 Working Conference, HWID 2015, London, UK, June 25-26, 2015, Revised Selected Papers (Bind 468, p. 20-38). Springer. I F I P https://doi.org/10.1007/978-3-319-27048-7_2

Bluebot-manual hjemmeside: https://www.generationrobots.com/media/tts/Blue-Bot-Manual.pdf

Downloads

Publiceret

14-12-2022

Citation/Eksport

Schrøder, V., Jørgensen, H. H., & Skovbjerg, H. M. (2022). Socio-materielle sammenfiltringer med legekvaliteter i playlab. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(26). https://doi.org/10.7146/lom.v15i26.133944