Årg. 3 Nr. 5 (2010): Læring i videnssamfundet. Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling

Redaktør: Christian Dalsgaard, cdalsgaard@edu.au.dk, DPU, Aarhus Universitet 
Redaktør: Jens Jørgen Hansen, jjh@sdu.dk, Syddansk Universitet

En antologi der fremlægger resultaterne fra forskningsprojektet Videnskonstruktion, vidensdeling og vidensformidling i videnssamfundets uddannelsessystem under Det Humanistiske Fakultets satsningsområde Videnssamfundet. Antologien er inddelt i tre temaer:

1. Sociale medier

 • Simon B. Heilesen: E-læring 2.0. Vilkår og muligheder i det sociale web
 • Marianne Riis: Mon Wenger har en avatar? - observationer og refleksioner over remediering af didaktisk design i Second Life
 • Christian Dalsgaard: Internettet som personaliseret og socialt medie
 • Jørgen Bang: Den digitaliserede kulturarv - en læringsressource med stort potentiale!

2. Medier i undervisningen

 • Bo Fibiger: Mobile mediers læringspotentialer - didaktiske overvejelser i forbindelse med brugen af podcast og vodcast
 • Ben Bachmair, John Cook og Norbert Pachler: Mobiltelefoner som kulturelle ressourcer: En analyse af mobil ekspertise, strukturer og spirende kulturelle praksisser
 • Judith Seipold: Kan brugen af mobiletelefoner i undervisningen styrke elev-centrerede læreprocesser?
 • Klaus Rummler: "Udsatte elevers" livsstil: Indbyrdes afhængigheder mellem mønstre for mediebrug og læring i "udsatte" ungdomskulturer
 • Jørgen Bang, Christian Dalsgaard og Thea Skaanes: Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab

3. Medier i undervisningen

 • Helle Mathiasen: Brug af podcasts i undervisningen - muligheder og begrænsninger
 • Ole Caprani og Klaus Thestrup: Det eksperimenterende fællesskab: Børn og voksnes leg med medier og teknologi  
Publiceret: 06-10-2010