Den digitaliserede Kulturarv - En læringsressource med stort potentiale!

Forfattere

  • Jørgen Bang Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v3i5.3949

Resumé

Artiklen diskuterer læringspotentialet i den digitaliserede kulturarv dels i et kulturelt perspektiv (kulturarv som national, europæisk og global indikator med potentiale for øget identitetsdannelse og mellemfolkelig forståelse), dels i et læringsteoretisk perspektiv (store åbne læringsressourcer som udgangspunkt for læringsaktiviteter med fokus på sam‐arbejde i problembaseret projektarbejde). Udgangspunktet tages i den nye europæske database for den digitaliserede kulturarv Europeana og erfaringer fra et dansk digitaliseringsprojekt vedrørende digitalisering af biografreklamefilm og TV2 reklamer.

Samtidig fokuserer artiklen på behovet for at udvikle/integrere nye samarbejdsvæktøjer i læreprocessen (Web 2.0, annoterings-, segmenterings- og genkendelsesvæktøer, mm.) med henblik på samarbejde som en integreret del af læingsaktiviteterne.

Sidst i artiklen diskuteres det om en øget adgang til digitale læringsressourcer, der kan udbygges med brugergenereret indhold og øget tilgængelighed via fremtidens mobile teknologier, rummer et potentiale for en ny oplysningstid!

Downloads

Citation/Eksport

Bang, J. (2010). Den digitaliserede Kulturarv - En læringsressource med stort potentiale!. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 3(5). https://doi.org/10.7146/lom.v3i5.3949